nieuws

Solvency als rem op ongezond lage premies

Cijfers 1444

In een door Solvency II gedreven verzekeringsmarkt neemt het vermogen om premies kunstmatig laag te houden af. Dat zal vooral in de zorgmarkt zijn effect hebben, stellen consultants van KPMG. Ook in de schademarkt zijn premies (te) laag, maar daar spelen andere mechanismes.

Solvency als rem op ongezond lage premies

Sinds de invoering van het zorgstelsel zijn de premie-inkomsten van zorgverzekeraars lager dan de bruto-uitkeringen en in 2016 laten zij voor het eerst een negatief netto resultaat zien. Ton Reijns, partner bij KPMG Financial Services zegt: “Dit had vooral te maken met het besluit van de zorgverzekeraars om een deel van de reserves te gebruiken om de zorgpremie laag te houden. Dit premiebeleid zal op de lange termijn niet houdbaar zijn. De reserves zijn immers niet oneindig groot. Bij stijgende zorgkosten zullen de premies omhoog moeten. Daarnaast zullen de ondernemingen voor hun toekomstige koers sterk afhankelijk blijven van de keuzes die de politiek maakt.”

Meer risico voor zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars worden bovendien geconfronteerd met de afbouw van de ex-post risicoverevening. Ze dragen steeds meer risico’s zelf: er worden minder kosten nagecalculeerd. KPMG-partner Jeroen van Wageningen: “Door deze aanpassingen lopen zorgverzekeraars meer risico’s. Dat risico moeten ze gaan inprijzen, dat verlangt Solvency II. Er is onder Solvency een harde bodem van kapitaal die je moet aanhouden. Dat maakt dat er minder snel vermogen is om premies kunstmatig laag te houden. Dat is in de zorgmarkt lastig. Er speelt toch een maatschappelijke druk richting verzekerden: er is kennelijk geld, maar die kan niet naar de premie.”

Dilemma voor schadeverzekeraars

Ongezond lage premies zijn er niet alleen in het zorgveld, ook in de schademarkt blijven de resultaten onder druk staan omdat zoals bekend vooral in auto risico’s te laag worden geprijsd. Reijns: “De combined ratio is weliswaar relatief stabiel, maar kwam in 2016 boven de 100% uit. Vooral in auto kampen verzekeraars met een dilemma: gaan ze voor een gezonde prijs of willen ze de concurrentie verslaan?” Van Wageningen ziet niet dat Solvency II hier als een rem op de lage premies werkt. “Je ziet dat verzekeraars hier de klappen wel opvangen met andere producten. En overall presteert de schadesector stabiel. Dat neemt niet weg dat DNB liever ziet dat elk segment winstgevend is en zich daarom ook zorgen maakt over de resultaten in auto.”

Levensverzekeraars: zoektocht naar winstbronnen

Volgens Van Wageningen is beleggen voor levensverzekeraars een belangrijke winstbron onder Solvency II, zeker nu het verzekeringstechnische resultaat afneemt. “Een aantal andere bronnen droogt op, verzekeraars zoeken andere manieren om hun winstgevendheid op peil te houden. Je ziet daarom bijvoorbeeld een vlucht naar beleggingen in hypotheken, die worden door Solvency II gunstig behandeld en zijn dus goed voor de kapitaalspositie.”
De consultants constateren ook dat Solvency II nog niet overal als maatstaf wordt gehanteerd. Ze deden een studie naar de verhouding tussen de kapitaalpositie onder Solvency II en de mate waarin een onderneming dividend uitkeert. Van Wageningen: “We zien geen samenhang tussen een heel goed gekapitaliseerde onderneming en een hoger dividendpercentage. Dat betekent dat Solvency II in dat soort afwegingen nog mondjesmaat wordt toegepast.” Het aanhouden van kapitaal zal alleen maar toenemen nu de rekenrente in stapjes wordt verlaagd. Per januari gaan de eerste vijftien basispunten eraf. Van Wageningen: “Verzekeraars zullen voor miljarden aan extra voorzieningen moeten nemen. De solvabiliteit zal door deze maatregel dalen.”

Reageer op dit artikel