nieuws

Krimp in intermediaire sector neemt af, aantal starters groeit

Cijfers 3311

Krimp in intermediaire sector neemt af, aantal starters groeit

Het aantal vestigingen van intermediairs is in 2016 vrijwel constant gebleven ten opzichte van een jaar eerder, maar de werkgelegenheid neemt toe. In 2015 telde de intermediaire sector 32.263 fte en vorig jaar was dat gegroeid naar 32.502 fte. In 2016 waren er meer zelfstandigen die de markt betraden dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD). In 2016 hebben volgens het instituut 20% meer ondernemers de stap naar de markt durven zetten als starter (161 tegenover 137 in 2015. Dat kan te maken hebben met het verbeterde ondernemersklimaat. Het aantal intermediairs dat is gestopt is in 2016 afgenomen (van -421 naar -370). Per saldo neemt het tempo van de daling van het aantal intermediairs af, constateert het RiFD in de Marktflitsen.

Het aantal kantoren neemt af (van  6.880 naar 6.582) en het aantal vestigingen is min of meer gelijk gebleven (8.018 om 8.020). Het RiFD verklaart dat uit overnames. Dat de werkgelegenheid in de sector weer toeneemt, betekent volgens het instituut dat ondernemers het weer aandurven extra personeel in dienst te nemen. Het beeld zou trouwens nog iets gunstiger zijn. Doorgaans lopen de fte-cijfers die RiFD krijgt via de Kamer van Koophandel iets achter op de werkelijkheid.

Daling gevolmachtigden

Het aantal gevolmachtigden is met een kleine 10% teruggelopen (van 295 naar 270). De daling van het aantal volmachten (van 1.880 naar 1.745) ijlt volgens het RiFD iets na, maar loopt ook terug. Dat komt door overnames en door het stoppen met in volumes te kleine volmachten en het stoppen van volmachtgevers zoals Aegon en Dela (beide in 2015).

Startende kantoren profileren zich steeds minder als allround kantoor. In 2016 zijn vooral veel hypotheekkantoren gestart, door de gunstige ontwikkelingen op de huizenmarkt. Ook positioneren bedrijven zich als gericht op het mkb of als schade- of pensioenspecialist.

Lees de complete Marktflitsen Intermediaire adviesmarkt.

Reageer op dit artikel