nieuws

Verandering en verbetering intermediaire markt meetbaar

Cijfers 1307

Verandering en verbetering intermediaire markt meetbaar

Over de intermediaire markt wordt veel geschreven. Er verbetert en verandert veel. Maar hoe dynamisch is de intermediaire markt nu werkelijk als het gaat om aantallen en percentages. Denk aan de consolidatie in de sector, starters en stoppers, de verbeterde economische gang van zaken en de komst van vers bloed in de bedrijfsleiding etc. In de kwartaaluitgave Marktflitsen november van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners B.V. (RiFD) krijgt u een beeld van de getallen en de trends. Hier treft u een korte samenvatting aan.

Ruim 12.000 beleidsbepalers bij intermediairs
In totaal zijn er bij intermediairs ca. 12.000 beleidsbepalers. Deze aantallen blijkt uit de AFM bestanden. Volgens de WFT dienen beleidsbepalers getoetst te worden door de overheid, lees AFM en DNB. In de praktijk komt het erop neer dat bestuurders en procuratiehouders beleidsbepalers zijn. In het 3e kwartaal zijn er bij alle intermediairs 82 nieuwe bijgekomen. Ook in vorige jaren zijn er tussen de 300 en 400 nieuwe beleidsbepalers bij gekomen. Op jaarbasis is dit nog geen 3% tot 4%. Kijken we naar het aantal bestuurderswisselingen in het 3e kwartaal dan zijn dat er 106. Opvallend is dat dit er iets meer zijn dan het aantal beleidsbepalers. Forse aantallen maar procentueel gering Het aantal kantoren neemt netto af met 30 tot 40 per kwartaal. De overblijvende kantoren (ca. 6.700) worden groter en hebben vaak meer vestigingen in concernverband. Er zijn nu 416 (was 338 een jaar geleden) concerns. De netto daling in aantallen is 3% op jaarbasis. In totaal stopt 5,5% van het aantal kantoren op jaarbasis. Of er per intermediair daarmee meer overblijft van de totale assurantiekoek is natuurlijk afhankelijk van de positie die het intermediair inneemt ten opzichte van direct writers, banken etc. Het aantal nieuwe kantoren op jaarbasis is 2,5% van het totaal.

In de volmacht markt vindt een concentratie plaats, het aantal gevolmachtigd agenten neemt in één jaar met 10 stuk af naar 285 (-3,3%). En verzekeraars worden steeds
selectiever bij het verstrekken van nieuwe volmachten. In 2016 zijn 30 van de 1.880 volmachten ingetrokken (1,6%).

Branches en specialisatie
Toetreders in 2016 beschikken over steeds minder AFM-vergunningen in vergelijking met bestaande kantoren. Zij specialiseren zich. Bijvoorbeeld gericht op het MKB of alleen pensioen etc. 33% heeft 4 of minder deelvergunningen, terwijl dit bij de gehele markt 6% is. Opvallend is dat een deelvergunning voor zorgverzekeringen (50% vraagt geen vergunning meer aan), zakelijk schade (44% vraagt geen vergunning meer aan) en pensioenen (94% vraagt geen vergunning meer aan) relatief weinig wordt aangevraagd. Los van specialisatie zien we dat bestaande kantoren allround willen kunnen adviseren en daarom steeds vaker ook een vergunning aanvragen voor consumptief krediet, sparen en betalen.

Financiële gezondheid verbetert
Het percentage intermediairs met een verhoogd kredietrisico is tot 19,9% gedaald. Dit was 22,9% aan het begin van het jaar. Ca 5% van deze intermediairs wordt door een sterke moeder gesteund in de vorm van een aansprakelijkheidsverklaring. Kijken we naar de solvabiliteits- en liquiditeitsnormen, zoals die nu ook in de nieuwe VSV (Volmacht Samenwerking Voorwaarden) worden genoemd, dan is het percentage kantoren dat niet voldoet nog wat hoger. In totaal 60% van de kantoren heeft een solvabiliteitspercentage van boven de 20%. Dus 40% voldoet niet aan de norm. 66% van de kantoren kan zijn kort lopende verplichtingen uit de kort lopende vorderingen betalen, maar 34% dus niet. In een eerdere publicatie te vinden op productie.amweb.nl/partners/marktinzicht zijn wij hier reeds nader op ingegaan.

Reageer op dit artikel