nieuws

Het aantal starters neemt voor het 3e achtereenvolgende kwartaal toe

Cijfers 409

Het aantal starters neemt voor het 3e achtereenvolgende kwartaal toe

In het 1e kwartaal van 2016 zijn 50 bedrijven gestart in de intermediaire adviesmarkt. In het 4e kwartaal van 2015 waren er 41 starters en in het 3e kwartaal van 2015 39. Het aantal starters neemt dus weer toe.

De meeste nieuwe kantoren zijn gestart als eenmanszaak, te weten bijna 60%. Dit duidt er op dat de starters veelal wat kleinere bedrijven zijn. Ruim 33% is als BV gestart. Bij de bestaande kantoren ligt deze verhouding precies omgekeerd. De 50 starters zorgen gezamenlijk voor een werkgelegenheid van 62 FTE.

Mutatie aantal kantoren
In het 1e kwartaal zijn 97 kantoren gestopt. Dat is fors minder dan de 136 stoppers in het 4e kwartaal van 2015, maar weer iets hoger dan de 86 die gestopt zijn in het 3e kwartaal van 2015. In de volmacht markt zien we dat het aantal gevolmachtigden met 7 is afgenomen tot 288. En het totaal aantal volmachten is gedaald van 1.880 naar 1.863.
Het totaal aantal kantoren is weer afgenomen. Het totaal aantal vestigingen echter neemt weer toe tot 8.055 (was 8.018). Maar dit komt vooral doordat een groot aantal VVE-beheerders (62) een eigen AFM vergunning hebben moeten aanvragen.

Vakbekwaamheid
Als we kijken naar de vakbekwaamheidseisen, valt op dat relatief weinig starters een (advies) vergunning aanvragen en beschikken over vakbekwaamheid op het gebied van pensioen (10%, markt 14%) of zorgverzekeringen (58%, markt 78%). Ook blijkt dat 30% van startende kantoren 5 of minder deelvergunningen heeft. Bij de bestaande kantoren gaat het om 10% die 5 of minder deelvergunningen heeft.

Reageer op dit artikel