nieuws

De gezondheid van de intermediaire adviesmarkt is verbeterd

Cijfers 267

De gezondheid van de intermediaire adviesmarkt is verbeterd

De financiële gezondheid van de sector is in het 1e kwartaal van 2016 verbeterd. Dat blijkt uit de nieuwe marktflitsen die het RIFD heeft gemaakt over het 1e kwartaal van 2016. Daaruit blijkt dat het aantal kantoren met een onvoldoende credit rating daalt naar 20,5%. (was 21,9%). We zien vooral een verbetering bij kantoren die een gering verhoogd risico hadden.

Gezondheidsmonitor (1)

Ook het percentage kantoren met een onvoldoende betaalscore, negatief eigen vermogen en een negatief werkkapitaal neemt af. Maar hier is de afname heel klein.

Financiële gezondheid intermediairsBron: KvK

Er is geen verbetering bij kantoren die een aanzienlijk verhoogd en hoog risico hebben. Dat percentage neemt zelfs licht toe van 5,5% naar 5,7% van alle vestigingen. Dat zijn dus 460 vestgingen met een sterk verhoogd risico!

Risicoklasse verdeling intermediairs

kw-4 2015

kw-1 2016

% hoog risico niveau

0,7%

0,7%

% aanzienlijk verhoogd risico niveau

4,8%

5,0%

% verhoogd risico niveau

16,4%

14,8%

% laag risico niveau

78,1%

79,5%

100,0%

100,0%

Bron: RIFD

Reageer op dit artikel