nieuws

Daling aantal kantoren met vergunning minder scherp

Cijfers 219

Daling aantal kantoren met vergunning minder scherp

Het aantal kantoren met een AFM-vergunning daalt minder snel. Het laatste kwartaal van 2015 was er een daling van -95 kantoren en in het 1e kwartaal van 2016 -47 kantoren. Dit blijkt uit cijfers van het Rating Instituut Financiële Dienstverlening (RIFD).  Het RIFD deelt vanaf nu iedere drie maanden exclusief haar Marktflitsen met de lezers van amweb.    

Op 1 april 2016 waren er 6.845 kantoren, terwijl er op 1 januari nog 6.880 waren. Het totaal aantal vestigingen stijgt weer en komt uit op 8.055 (was vorig kwartaal 8.018) stuks. Dit heeft vooral te maken met de AFM-registratie van VVE-beheerders. Per 24 december 2015 moesten namelijk alle VVE-beheerders die volgens de WFT bemiddelen en adviseren een eigen AFM-vergunning aanvragen. In het 1e kwartaal heeft de AFM al deze nieuwe vergunninghouders in haar administratie verwerkt. In totaal hebben daarom 62 VVE-beheerders een vergunning aangevraagd. Veelal onder een collectieve vergunning van een bestaand intermediair in de vorm van een aangesloten instelling.

Kleine kantoren
Het aantal bedrijven met meerdere vestigingen (zogenaamde concerns) groeit van 333 naar 345. Het lijkt erop dat de ingezette schaalvergroting zich voortzet. Wél is het zo dat de startende kantoren merendeels eenmanszaken en VOF’s zijn, hetgeen duidt op relatief kleine kantoren. De werkgelegenheid in de sector is stabiel, geen stijging, geen daling.
De gezondheid van de kantoren verbetert. Het aantal kantoren met een onvoldoende credit rating daalt naar 20,5%. (was 21,9%). We zien vooral een verbetering bij kantoren die een gering verhoogd risico hadden. Er is geen verbetering bij kantoren die een sterk verhoogd risico hebben. Dat percentage neemt zelfs licht toe.

Jaarcijfers
Vóór 1 februari 2016 moesten 3.999 intermediairs (alle BV’s en NV’s) hun jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel deponeren. Per 1 april 2016 heeft 8%, 327 intermediairs, nog steeds niet aan deze wettelijke verplichting voldaan. Dit ondanks het feit dat niet-deponering een economisch delict is.
In de volmacht markt valt op dat zowel het aantal afgegeven volmachten als het aantal gevolmachtigden afneemt. Het aantal volmachten neemt af van 1.880 naar 1.863. Het aantal gevolmachtigden (GA’s; huisvolmachten en serviceproviders tezamen) neemt af van 295 naar 288. Dit heeft veelal te maken met fusies en overnames. Administratief bestaan sommige volmachten en gevolmachtigden nog wel, maar die bevinden zich dan in een zgn. run-off status. Bovenstaande zegt niets over het volume dat in de overblijvende volmachten worden ondergebracht.

Starters
RIFD heeft nu ook de vergunningen van de starters ten opzichte van de markt in beeld gebracht. Het blijkt dat relatief weinig starters een (advies) vergunningaanvragen en beschikken over vakbekwaamheid op het gebied van pensioen (10%, markt 14%) of zorgverzekeringen (58%, markt 78%). Tevens blijkt dat 30% van de intermediairs start met 5 of minder deelvergunningen. Dit terwijl in de markt slechts 10% van de intermediairs 5 of minder deelvergunningen heeft.

Download het volledige rapport Marktflitsen 1e kwartaal 2016

Reageer op dit artikel