nieuws

Netto resultaat van ASR stijgt fors

Cijfers

Het netto resultaat van verzekeraar ASR steeg in het eerste halfjaar van 2014 met 46% naar € 161 mln. Een jaar eerder werd er nog een resultaat van € 110 mln geboekt. Die groei was met name te danken aan een groei in de schadetak.

Een kanttekening bij de flinke groei is dat er in het eerste halfjaar van 2013 een extra last voor WGA-ER van € 39 mln genoteerd werd. Zonder die last zou de toename van het netto resultaat 8% zijn geweest. In het schadesegment steeg het resultaat van € 6 mln in 2013 (zonder de last voor WGA-ER € 45 mln) naar € 90 mln. Ook de combined ratio van de schadeverzekeringen verbeterde zich sterk: van 104% (99,3% zonder de extra last) naar 93,7%. Het netto resultaat in het segment Leven bleef nagenoeg gelijk: van € 165 mln naar € 164 mln. De inkomsten uit het segment Overig daalden van € -61 mln naar € -93 mln, een daling die onder meer wordt toegeschreven aan ‘additionele kosten in verband met de voorbereiding voor de privatisering’.

SNS Reaal
In een toelichting op de halfjaarcijfers erkende CEO Jos Baeten nogmaals dat er onderzocht wordt of een overname van de verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal een mogelijkheid is. Baeten: “In het verlengde van de gelegenheid die de minister van Financiën en de Tweede Kamer ons bieden, onderzoeken wij serieus of een samengaan met de verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal tot de mogelijkheden behoort. Allereerst concentreren wij ons daarbij op het vinden van potentiële investeerders, die als mogelijke minderheidsaandeelhouder in ASR een dergelijke overname financieel mogelijk kunnen maken.”

Maar de overname hoeft wat Baeten betreft niet koste wat kost doorgezet te worden: “Want ook in haar huidige vorm is ASR voldoende sterk voor een zelfstandige private toekomst.”

Reageer op dit artikel