nieuws

Lager operationeel resultaat voor Delta Lloyd, maar groei op de hypotheekmarkt

Cijfers

Delta Lloyd zag het operationeel resultaat over het eerste halfjaar van dit jaar licht dalen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. Een lager bruto premie-inkomen lag ten grondslag aan de winstdaling van de verzekeraar, die wel groeide op de hypotheekmarkt.

Lager operationeel resultaat voor Delta Lloyd, maar groei op de hypotheekmarkt

Delta Lloyds winst daalde van € 206 mln in het eerste halfjaar van 2013 naar € 191 mln over het afgelopen halfjaar, een krimp van 7%. De daling valt met name te verklaren door het dalende bruto premie-inkomen dat met 8% daalde naar € 2,2 mld. Delta Lloyd wist wel de operationele kosten met 3% omlaag te krijgen naar € 369 mln.

Hypotheek
Een positief teken voor de verzekeraar was de toename van de hypotheekproductie. Die groeide met 53% naar € 564 mln, waarmee het volume van de nieuwe productie op de Nederlandse markt bijna werd verdubbeld. Ook de opbrengsten uit collectieve levensverzekeringen steeg met 20%.

Het bruto premie-inkomen Leven daalde met 9% naar € 1.432 mln, terwijl het bruto premie-inkomen met 6% slonk naar €764 mln. Die laatste daling wijt Delta Lloyd aan een strikter acceptatiebeleid en de geleidelijke terugtrekking uit de WGA ER-markt.

Reageer op dit artikel