nieuws

Krimpend Adfiz steekt zeven ton in klantenplatform

Cijfers

De ledenteller van Adfiz stond eind 2013 op 806. Door deze krimp liep de vereniging een ton aan contributie mis. Ook werd er zeven ton gestoken in de aanschaf van klantenplatform Finfin. Dat blijkt uit het Financieel Jaarverslag, dat in het bezit is van am. Adfiz eindigde 2013 met een negatief resultaat van € 711.371. Hiervoor zijn de reserves aangesproken.

Krimpend Adfiz steekt zeven ton in klantenplatform

Eind 2012 waren er nog 889 leden ingeschreven bij de intermediairvereniging. Ultimo 2013 is dat aantal gedaald naar 806. De totale contributie-opbrengst (gemiddeld € 2.000 per lid) bleef als gevolg van deze daling achter bij de begroting. Het bestuur schrijft daarover: “Niet alleen de relatie met aanbieders verzakelijkt, ook die van de leden met hun branchevereniging. In economisch zware tijden blijkt steeds vaker dat alleen het collectief belang niet genoeg is. Teveel leden nemen afscheid omdat de kosten en ervaren meerwaarde van hun lidmaatschap onvoldoende in balans zijn.”

Finfin
Om die meerwaarde te vergroten is onder meer klantenplatform Finfin ingericht. De aanschaf van dat klantenplatform heeft, zo blijkt uit het verslag, in 2013 € 700.000 gekost en daar komen nog ontwikkelkosten bij. Het bestuur: “Met Finfin investeren we in het imago van onafhankelijk advies en het imago van onze leden. Voor leden vergroot Finfin online commerciële kansen. Hierbij is het van belang dat leden ook daadwerkelijk actief meedoen. Nu in maart 2014 kunnen we constateren dat zowel het aantal bezoekers als actief deelnemende leden groeit. Maar het is wel van belang dat die groei steeds krachtiger doorzet.”

Bezuinigen
Uit het verslag blijkt dat Adfiz flink heeft bezuinigd. Het aantal medewerkers slonk van 12,4 fte naar 9,6 fte. Aan personeelskosten werd in 2013 € 983.000 uitgegeven, tegen € 1.458000 in 2012. Ook werd er bespaard op reiskosten, vergaderkosten en communicatiekosten.

Belangen
Adfiz noemt in het verslag, naast het belang in Finfin, ook de 100% deelnemingen in Anva en het Financieel College. Begin 2014 is het Financieel College overgenomen door Lindenhaeghe. Het bestuur: “Ook dochteronderneming Anva is in beweging. Anva is een strategische samenwerking aangegaan met Faster Forward. Gedurende 2013 is gewerkt aan de formele uitvoering van de samenwerking en we verwachten dat daar op korte termijn meer duidelijkheid over komt.”

Adfiz wilde niet reageren op de cijfers. “De ALV is het platform waarop verantwoording wordt afgelegd”, aldus woordvoerder Joerie van Looij. Hij geeft aan dat de vereniging financieel goed draait en dat afgelopen jaar de contributie niet is verhoogd.

Reageer op dit artikel