nieuws

Welten ziet resultaat met 70% dalen

Cijfers

Welten boekte in 2013 een bedrijfsresultaat van € 1,4 mln (2012 € 4,4 mln). Het bedrijf spreekt van ‘uitdagende marktomstandigheden voor Welten en haar relaties’. De omzet kwam uit op € 52,6 mln, een daling van circa 2% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Welten ziet resultaat met 70% dalen

De omzet kende volgens Welten in 2013 een wisselend verloop. “Een aanvankelijke groei van de vraag naar project- en interim capaciteit in het begin van 2013 werd gevolgd door een teruglopende tendens in de loop van het tweede kwartaal. Na de zomer werd deze trend doorbroken en hervond Welten aansluiting bij haar eerdere verwachtingen.” Het bedrijf investeerde in 2013 in het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk en lanceerde daarnaast samen met dochterorganisatie CAPTER een cross channel bedieningsconcept voor financieel advies op afstand.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers merkte Welten al op dat de recessie een afwachtende houding bij haar relaties in stand houdt. “De vraag vanuit de markt is in het eerste halfjaar licht gedaald. Afname van het bedrijfsresultaat wordt met name veroorzaakt door de druk op de commerciële tarieven. Daarnaast heeft Welten forse investeringen gedaan.”

2014
Voor 2014 en verder verwacht Welten toenemende behoefte aan doeltreffende oplossingen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en snel veranderende markten. “Denk hierbij aan het verrichten van hersteladviezen en uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen. Naast het bieden van interim capaciteit richt het bedrijf zich in toenemende mate op het bieden van oplossingen op het gebied van opleidingen, projecten en innovatieve klantbedieningsconcepten.”

Reageer op dit artikel