nieuws

Nog geen herstel voor Klaverblad

Cijfers

Klaverblad Verzekeringen wist het premiebestand in 2013 redelijk stabiel te houden. Maar van herstel van de normale marktomstandigheden was afgelopen jaar nog geen sprake, zo schrijft de verzekeraar in zijn jaarverslag.

Nog geen herstel voor Klaverblad

De brutopremies van Klaverblad zakten licht (1,5%) van € 209,1 mln naar € 205,9 mln. Maar het resultaat na belastingen kreeg een forsere klap te verwerken. Deze zakte met ruim 30% van € 57,9 mln naar € 39,5 mln. Het bestuur wijt de gezakte winst aan lagere beleggingsresultaten

Het bestuur schrijft: “De ontwikkeling van het premievolume voor schadeverzekeringen stagneert en het volume voor levensverzekeringen krimpt nog steeds, met als gevolg een felle concurrentie. In deze moeilijke omstandigheden heeft Klaverblad Verzekeringen opnieuw een lichte daling van het premie-inkomen moeten incasseren en is het niet gelukt om voor alle belangrijke branches een bevredigend resultaat te halen.”

Reageer op dit artikel