nieuws

AFM wil voorkomen en straft veel minder

Cijfers

Het aantal toezichtmaatregelen dat de AFM in 2013 nam is afgenomen. Vooral de genomen formele maatregelen daalden flink, met 41,2% van 187 naar 110. De toezichthouder verklaart deze daling in het jaarverslag door te stellen dat de informele benadering hetzelfde effect heeft, maar minder belastend is.

AFM wil voorkomen en straft veel minder

“Een brief of gesprek is soms voldoende om instellingen tot ander gedrag te bewegen”, schrijft de AFM. “Ook als het gaat om aanwijzingen wint de meer informele benadering terrein, zoals het versturen van herinneringsbrieven. Het effect is gelijk aan de formele benadering, maar veel efficiënter en administratief minder belastend. Elke sector is anders, dus kan onze aanpak ook verschillen.”

Formele maatregelen
Het leidde ertoe dat het aantal formele maatregelen dus fors daalde. In 2013 legde de AFM 20 boetes op (22 in 2012), 14 lasten onder dwangsom (2012: 28) en werden er 31 vergunningen ingetrokken. Een jaar eerder waren dat er nog drie keer zo veel: 93. Het aantal aangiftes en instellingen van een Wft-curator daalde zelfs naar 0. Bij de informele maatregelen creëerde de toezichthouder een nieuwe categorie: het aantal waarschuwingsgesprekken/brieven.

Hiervan werden er in totaal 191 gevoerd/gestuurd. Maar omdat het aantal normoverdragende gesprekken/brieven stevig daalde, zakte ook het totale aantal informele toezichtmaatregelen: van 543 naar 522. “Blijvend normconform bedrag vraagt ook een cultuurverandering in de sector die van binnenuit komt. Dit laat zich maar beperkt afdwingen door het opleggen van boetes en waarschuwingen; een regelmatige dialoog met aanbieders over hoe bijvoorbeeld klantinformatie kan worden verbeterd, draagt daar ook aan bij. Tien van de grootste banken en verzekeraars hebben mede op basis hiervan driekwart van het assortiment herschreven.”

Overigens betekende het minder stringente beleid van de AFM niet dat er minder geld voor boetedoening binnenkwam. “Dankzij een ruimer boetetoemetingsbeleid nam het totale opgelegde boete bedrag toe tot 5,8 miljoen euro”, schrijft de toezichthouder.

Reageer op dit artikel