nieuws

Stormschade lijkt mee te vallen

Cijfers

De schade door de storm die op Sinterklaasmiddag en -avond over het land raasde lijkt mee te vallen. Eerste schattingen van het Verbond van Verzekeraars komen uit op een bedrag tussen de € 5 á € 10 mln. Dat is exclusief de overheid en de landbouwsector en ook de waterschade door overstroming is nog onbekend. De storm van 28 oktober zorgde voor en geschatte kostenpost van € 95 mln.

Stormschade lijkt mee te vallen

Verzekeraars kregen tot nu toe enkele duizenden meldingen. Eerst uit de kop van Noord-Holland, Amsterdam en delen van Gelderland, later ook uit de regio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. De storm die gisteren met windstoten tot 130 kilometer over het land trok, zorgde onder meer voor weggewaaide dakpannen en rondvliegend puin. Ook omgewaaide bomen en afgewaaide takken zorgden voor schade aan woningen, bedrijfspanden en voertuigen. De boomschade valt fors lager uit dan bij de oktoberstorm, omdat de meeste bomen inmiddels hun bladeren hebben verloren. Ook waren veel ‘zwakke’ bomen bij de vorige storm al omgewaaid en hebben overheidsdiensten veel ‘risicobomen’ inmiddels gesnoeid of gerooid.
Hoe groot de waterschade uitvalt, is onbekend. In onder meer Rotterdam en Dordrecht zijn kades overstroomd. Waterschade door overstromingen is doorgaans niet verzekerd. Een initiatief van het Verbond om een collectieve overstromingsverzekering op te zetten strandde afgelopen zomer als gevolg van een negatieve zienswijze van de Autoriteit Consument & Markt.

Reageer op dit artikel