nieuws

Meer schadeclaims ondanks veiliger ziekenhuizen

Cijfers

De Nederlandse ziekenhuizen zijn veiliger geworden, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel en EMGO+/VUmc. Het absolute aantal patiënten dat door een medische of organisatorische fout in het ziekenhuis is overleden, is gedaald van naar schatting 1960 in 2008 naar 970 in 2011/2012. Toch levert deze afname van zorggerelateerde schade nog geen daling op in het aantal claims dat bij de schadeverzekeraars wordt gemeld. Uit een analyse van Centramed, dat medische aansprakelijkheidsrisico’s verzekert, blijkt het gemiddelde aantal meldingen per instelling zelfs licht te stijgen.

Meer schadeclaims ondanks veiliger ziekenhuizen

De gemiddelde behandelingstijd van de schadeclaims is afgenomen tot een kleine drie jaar. Het aantal claims dat langer dan drie jaar loopt, nam ten opzichte van 2010 met 15% af en ligt nu op 329. In de helft van deze zaken wordt een eindregeling besproken of is deze al getroffen. Van deze 329 zaken zijn in ongeveer 90 zaken kinderen onder 18 jaar betrokken. “Zorgvuldigheid eist dat in deze zaken gewacht wordt met regelen tot het kind meerderjarig is”, aldus Centramed.
Looptijd
In 2010 trad de gedragscode medische aansprakelijkheid (GOMA) in werking, waarin zorginstellingen, belangenbehartigers en verzekeraars hebben afgesproken de looptijd van letselschadedossiers zo veel mogelijk terug te dringen. “Het offensief dat we toen hebben ingezet, werpt zijn vruchten af”, zo concludeert Centramed-directeur Barbara Stam.”Maar uiteraard is er geen reden om op de lauweren te rusten. Ik ben ervan overtuigd dat we de behandeltijd van schadeclaims verder kunnen terugdringen. Daarbij zullen we ook de inspanningen nodig hebben van belangenbehartigers en zorginstellingen. Alleen een gezamenlijke aanpak kan onnodige wachttijd verder terugdringen.”
De dit voorjaar gelanceerde GOMA-app, een praktisch hulpmiddel bij medische incidenten, is inmiddels door zo’n 2.000 zorgverleners en -instellingen gedownload.
 

Reageer op dit artikel