nieuws

Moeilijk eerste half jaar voor Rabo

Cijfers

Rabobank Groep boekte in de eerste helft van 2013 een nettowinst van € 1,1miljard, 14% minder dan in de eerste helft van 2012. De bank kondigde aan, ondanks een ingrijpende herstructurering, ook in 2016 de ‘dichtbijbank’ te willen blijven voor haar klanten.

Moeilijk eerste half jaar voor Rabo

In de hypotheek- en spaarmarkt bleven de marktaandelen stabiel op respectievelijk 31% en 39%. De toevertrouwde middelen namen toch toe, met 2% tot 218 miljard euro. De spaargelden van particulieren namen met 4% toe tot 156 miljard euro. De kredietverlening aan private cliënten daalde met 1% tot 454 miljard euro. Rabobank trof in de eerste helft van 2013 een voorzieningin het kader van de LIBOR-onderzoeken. De bank gaat er dus van uit een boete te krijgen voor de manipulatie van het rentetarief, maar wilde niet aangeven om hoeveel geld het gaat. De overgang op de nieuwe pensioenregeling met ingang van 1 januari 2013 had daarentegen een belangrijk eenmalig positief effect op het resultaat.
“De Rabobank kijkt terug op een moeilijk eerste halfjaar van 2013. De Nederlandse economie bleef in recessie en de vooruitzichten op herstel blijven mager”, aldus CEO Piet Moerland. “We verwachten dat de krimp van de binnenlandse bestedingen in de tweede helft van 2013 zal aanhouden.”

CAO
“Om de winst en daarmee onze vermogenspositie op niveau te houden zullen we zeer nadrukkelijk op onze kosten blijven sturen”, aldus Moerland die wees op de nieuwe, versoberde CAO die loopt tot 1 januari 2016. “De versobering van de arbeidsvoorwaarden zal voor alle medewerkers in de organisatie, ook het senior management, merkbaar zijn.”
Visie 2016
De Rabobank voert op dit moment het herstructureringsprogramma Visie 2016 uit. De kosten van het binnenlands bankbedrijf gaan substantieel omlaag doordat er minder fysieke kantoren nodig zijn en veel minder medewerkers. Naar schatting verdwijnen er bij de lokale Rabobanken de komende jaren 8.000 van de 28.000 arbeidsplaatsen. Moerland: “In totaal zullen de kosten met 1 miljard euro worden gereduceerd. Hiermee komen we tegemoet aan de noodzaak tot een structurele verbetering van het resultaat van het binnenlands retailbankbedrijf. De Rabobank is een coöperatieve bank van 136 zelfstandige lokale Rabobanken. Naar verwachting blijven er in 2016 ongeveer honderd lokale banken over. Ook met minder banken en minder medewerkers blijft het coöperatieve model het fundament onder de Rabobankorganisatie. De Rabobank wil ook in 2016 de dichtbijbank zijn voor haar klanten".

Reageer op dit artikel