nieuws

Pessimisme Waarborgfonds over 2012 niet uitgekomen

Cijfers

Pessimisme Waarborgfonds over 2012 niet uitgekomen

Het Waarborgfonds Motorverkeer verwachtte voor 2012 een stijging van het aantal claims en de daaruit voortvloeiende schadelast, maar deze verwachtingen zijn niet uitgekomen. Integendeel: het fonds ontving vorig jaar bijna 11% minder claims dan in 2011 (48.463 tegen 54.255) en keerde € 59,0 mln uit tegen € 68,0 mln in 2011. “Wat de precieze oorzaken van deze vermindering zijn, is moeilijk in te schatten”, meldt fonds in zijn jaarverslag. Men houdt het op een stelsel van factoren zoals de verbeterde verkeersveiligheid, minder verreden kilometers vanwege de economische crisis, minder vrachtverkeer, meer OV, enzovoort.

Intussen had het Waarborgfonds de door verzekeraars en de Staat te betalen bijdrage voor 2012 wel alvast verhoogd met ruim 16% tot € 74,5 (€ 63,5) mln.  Het ging hierbij om bijdragen voor 9,4 miljoen gekentekende motorrijtuigen à € 7,70 (totaal € 72,6 mln) en 1,6 miljoen niet-gekentekende motorrijtuigen à € 1,20 (totaal € 1,9 mln).
De schadelast over 2012 werd, naast de daling van het aantal claims, ook positief beïnvloed ten opzichte van 2011 door een vrijval in de afwikkeling van oude schaden van € 5,5 mln terwijl in 2011 de afwikkeling van oude schaden nog een extra last opleverde van € 5,7 mln. De uitgekeerde schaden in claims waarbij sprake was van een aansprakelijke, onverzekerde veroorzaker, worden door het Waarborgfonds verhaald op die dader. In 2012 incasseerde het Waarborgfonds in dit kader een bedrag van € 2,6 mln; gelijk aan dat van 2011.  Door fraudebestrijding heeft het Waarborgfonds vorig jaar een bespaard bedrag gerealiseerd van € 2,8 mln, ruim € 1,1 mln meer dan in 2011.
Het Waarborgfonds wil dit jaar focussen op verbetering van de taakbekendheid bij particulieren en deze vooraf duidelijk maken of de claim die zij willen indienen enige kans van slagen heeft. In dit kader is een nieuwe website “schadezonderdader.nl” gelanceerd. Een slachtoffer van een verkeersongeval met onbekende of onverzekerde dader kan door het beantwoorden van een klein aantal vragen (“Doe de check!”) nagaan of zijn of haar schade voor vergoeding van het fonds in aanmerking komt. Als deze vragen doorlopen zijn, kan men direct online een claim indienen.

Reageer op dit artikel