nieuws

Resultaat verzekeringsbranche duikt in de min

Cijfers

Resultaat verzekeringsbranche duikt in de min

De Nederlandse verzekeraars hebben vorig jaar gezamenlijk een negatief technisch resultaat geboekt, zo blijkt uit het financieel jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars. Dat resultaat is uitgekomen op -1% (2010: +1%) van de bruto verdiende premie en wordt vooral veroorzaakt door de levensverzekeraars, die uitkomen op -11% (-5%) door onder meer de nasleep van de woekerpolisaffaire, de lage rente, de concurrentie van banksparen, scherpere kapitaaleisen en de slechte beursomstandigheden.

De laatste keer dat branchebreed negatief resultaat werd geboekt, was in 2008, toen op elke euro premie 6 cent werd toegegeven. Wel is de premieomzet vorig jaar met 3% vergroot tot € 80,5 (76,9) mld. Dat is vooral te danken aan de zorgverzekeraars, die de inkomsten dankzij hogere nominale ziektekostenpremies met 6% opkrikten tot € 45,6 (43,2) mld. In Schade is een lichte groei geboekt tot € 13,3 (13,1) mln. De brutopremies Motorrijtuigen en Transport namen ieder met 1% toe, terwijl de inkomsten uit aansprakelijkheidsverzekeringen – grotendeels door een kleiner aantal bedrijfsmatige polissen – met 5% zijn gedaald.
De levensverzekeraars weten ondanks de slechte marktomstandigheden het premievolume te stabiliseren op € 21,5 mld. Dat komt door een groei in Collectief tot € 9 (7,5) mld, veroorzaakt doordat de overname van contracten van andere verzekeraars of pensioenfondsen € 4,2 (3,1) mld in het laatje brachten. De omzet uit individuele levenpolissen is vorig jaar met 11% teruggelopen tot € 12,5 (14,1) mld.

Reageer op dit artikel