nieuws

Minder claims en uitkeringen Waarborgfonds

Cijfers

Minder claims en uitkeringen Waarborgfonds

Het Waarborgfonds Motorverkeer keerde in 2011 € 68 mln uit aan claims waarbij schade aan motorvoertuigen of wegmeubilair werd toegebracht door onbekende of onverzekerde verkeersdeelnemers. Dat was ruim een half miljoen minder dan in 2010. Het aantal ontvangen schadeclaims lag vorig jaar met 54.255 ook iets lager dan in 2010, toen 57.174 claims werden ingediend. “De daling houdt mogelijk verband met de economische teruggang en een vermindering van het aantal gereden kilometers in Nederland”, aldus het jaarverslag.

De genormaliseerde schadelast (exclusief uitloopresultaten en de Ineas schade) bedroeg voor 2011 € 73,7 mln tegen € 72,7 mln voor 2010. Daarnaast bedroeg de schadelast als gevolg van het faillissement van Ineas in 2011 nog € 1,4 ml(€ 4,0 mln in 2010). De extra last in 2011 houdt verband met het alsnog opnemen van de verplichtingen voor door Spaanse verzekerden van Ineas veroorzaakte schaden.De afwikkeling van oude schaden leverde in 2011 door incidentele schaden een extra last op van € 5,7 mln.
Het fonds, dat de werkzaamheden sinds 1 juli heeft uitbesteed aan de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN), had de door verzekeraars en de staat te betalen bijdrage aan voor 2011 verhoogd met 10%. Desondanks moest een negatief saldo van baten en lasten worden genomen van € 21,9 mln. Dit verlies houdt verband met een nagestreefde afbouw van de liquide middelen.
Het Waarborgfonds opende vorig jaar een digitaal portaal, waarmee particuliere klanten parkeerschaden kunnen indienen. Gemiddeld 20% van deze claims werd in 2011 op die manier bij het fonds ingediend. Mede hierdoor daalde de gemiddelde doorlooptijd van een claim vorig jaar naar 26 (in 2010: 29) dagen. Directeur Frits Blees: “We zetten stevig in op dienstverlening naar degenen die een claim bij ons indienen. Onze online service voor het indienen van claims breiden we het komende jaar nog verder uit."

Reageer op dit artikel