nieuws

Aantal NHG’s gedaald in derde kwartaal

Cijfers

Het aantal nieuwe hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in het derde kwartaal van dit jaar met 6% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd is het aantal aanspraken op de garantie met 20% toegenomen, blijkt uit de kwartaalcijfers van het Waarborgfonds Eigen Woningen.

Aantal NHG’s gedaald in derde kwartaal

Van de 31.900 (34.000) verstrekte NHG's hadden er 23.300 (25.600) betrekking op de aankoop van een woning (-9%), terwijl het aantal garanties in verband met de verbouwing van de eigen woning met 15% is toegenomen tot 7.100 (6.200). "Huishoudens die nu niet verhuizen lijken er momenteel voor te kiezen hun woonwensen in hun huidige woning te realiseren", concludeert het Waarborgfonds dan ook, wijzend naar de krimpende markt voor koopwoningen. Desondanks is de verwachting dat de toename van NHG-leningen voor woningverbetering zal afvlakken, onder meer omdat de tijdelijke verlaging van de btw-tarieven op arbeidskosten op 1 oktober is beëindigd.
Over de eerste negen maanden vertoont het aantal NHG's nog een toename van 8% tot 103.900 (95.800).
Het aantal declaraties van huiseigenaren die hun woning met verlies hebben moeten verkopen, is in het derde kwartaal toegenomen tot 458 (381). Daarvoor is tot nu toe € 10,8 (11,0) mln uitgekeerd. Dit jaar zijn ruim 1.100 (900) verliesdeclaraties toegewezen; daarmee was een bedrag gemoeid van € 39,6 (28,3) mln. "Desondanks is het fondsvermogen verder gegroeid en het weerstandsniveau op peil gebleven. Dit komt doordat het aantal verstrekte NHG-leningen is gestegen, waardoor de premie-inkomsten zijn toegenomen."

Reageer op dit artikel