blog

Benut de positieve impuls van startende kantoren

Cijfers 3300

Benut de positieve impuls van startende kantoren

In het eerste kwartaal van 2016 zijn vijftig ondernemers gestart met een eigen financieel adviesbedrijf. Deze starters zien kansen in een markt waarvan ook wel wordt beweerd dat die gaat verdwijnen. Een nadere analyse probeert het optimisme van de starters te verklaren.

Dat de starters over het algemeen als eenmanszaak beginnen en niet of nauwelijks personeel hebben, is logisch. Daarnaast zijn er kostendrempels om te kunnen beginnen als advieskantoor. Er moeten forse investeringen worden gedaan, denk aan de kosten voor een vergunning van de AFM en Wft-diploma’s. Dat beperkt de instroom.

Veel starters hebben al een carrière achter de rug in de financiële dienstverlening, vaak in loondienst bij een bank, verzekeraar of ander intermediairbedrijf. Waarschijnlijk is een deel van de starters niet geheel vrijwillig tot deze stap gekomen. De vele reorganisaties binnen de sector zorgen voor een toename van het aantal ZZP-ers.

Met de opleving van de huizenmarkt neemt het aantal nieuwe hypotheekkantoren ook toe. Maar de grootste groep starters heeft als hoofdactiviteit nog steeds assurantiebemiddeling. Opmerkelijk is daarbij dat vrijwel alle starters een vergunning hebben om te adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen. Er zijn nauwelijks starters die er voor kiezen om niet actief te zijn met schadeverzekeringen. Wel maken de starters bewustere keuzes over het aantal deelvergunningen die men aanvraagt bij de AFM. Er worden minder deelvergunningen aangevraagd dan het gemiddelde in de markt. De nieuwe kantoren in de financieel adviesmarkt kiezen in iets mindere mate voor een vergunning op het gebied van pensioenverzekering, schade zakelijk en zorg.

De starters op de markt zijn ondernemers met een gemiddeld lagere leeftijd dan de collega’s in de markt. Je start in deze tijd ook geen advieskantoor voor de korte termijn. Deze ondernemers hebben een lange termijn focus.

Voor een gezonde, concurrerende bedrijfstak zijn toetreders van groot belang. Om de toegankelijkheid van financieel advies te kunnen borgen, om de vergrijzing van de markt te beperken en bijvoorbeeld om nieuwe ondernemersinzichten te krijgen. De afgelopen jaren zijn de drempels voor toetreders behoorlijk verhoogd. Des te belangrijker dan om die ondernemers die ondanks deze drempels toetreden tot de adviesmarkt, te koesteren.

En met koesteren bedoel ik niet dat alle banken en verzekeraars hun accountmanagers direct op pad gaan sturen. Met koesteren bedoel ik dat de sector deze starters goed moet begeleiden. Laat ervaren ondernemers hun kennis delen met deze starters, zet de starters op een podium om hun verhaal te laten vertellen, laat de AFM een startersgroep formeren om de ervaringen om toe te kunnen treden te delen, organiseer een markt waar starters in contact kunnen komen met productaanbieders, softwarebedrijven etc…

De jeugd heeft de toekomst en dat geldt ook voor de starters op de financieel adviesmarkt. Als er elk jaar 200 nieuwe ondernemers een financieel advieskantoor beginnen, is dat een teken dat deze markt nog zeker toekomst heeft. Aan dergelijk positivisme heeft deze sector behoefte, tijd dus om de startende ondernemers op het schild te hijsen.

Reageer op dit artikel