nieuws

Judith hooge Venterink: ‘Het idee is dat jongeren en ouderen elkaar leren kennen’

Carrière

Judith hooge Venterink: ‘Het idee is dat jongeren en ouderen elkaar leren kennen’

In het am:magazine staat iedere maand een talent uit de branche in de schijnwerpers. Judith hooge Venterink (26) is advocaat bij Van Steenderen Mainport Lawyers en bestuurslid van Young InSurance. In het am:magazine van januari vertelde zij onder meer over het project Match InSurance.

Hoe ben je in de branche terechtgekomen?
“Ik heb aan de Radboud Universiteit in Nijmegen Rechten gestudeerd met de master Civiel Recht met als specialisatie aansprakelijkheid en verzekeringen. Vervolgens ben ik bewust op zoek gegaan naar een kantoor dat werkt in het verzekeringsrecht. Ik kwam terecht bij Van Steenderen MainportLawyers in Rotterdam. Wij zijn gespecialiseerd in de maritieme praktijk en werken binnen de aansprakelijkheidsrechtelijke en verzekeringsrechtelijke tak op beursniveau. Dat is een markt waar iedereen elkaar kent. Dat is heel leuk, maar ook moeilijk om tussen te komen.”

Je bent de branche niet ‘ingerold’.
“Nee, ik heb een bewuste keuze gemaakt, dat hoor je inderdaad niet veel. Op civielrechtelijk gebied heb je veel mogelijkheden en ik vond Aansprakelijkheid en Verzekeringen heel leuk. Het is enerzijds vaak hetzelfde kunstje, maar anderzijds is het juist heel divers, omdat je te maken krijgt met heel veel verschillende schades. Ik leer de markt steeds beter kennen en het bevalt me na bijna twee jaar nog altijd heel goed.”

Wat voor werk doe je als advocaat in de verzekeringsbranche?
“Wij hebben drie specialismen. Dat is ten eerste een adviestak. Als er een grote schade is en de verzekerde heeft overleg met de verzekeraar, zijn wij soms betrokken op de achtergrond om de verzekerde te adviseren. Ten tweede hebben we de procestak, die in actie kan komen als een verzekeraar niet uit wil keren en we er een zaak van maken. Ten derde hebben we nog een preventietak. Dan doen we bijvoorbeeld De Brandzekerheidsscan, waarbij we ter preventie kijken naar de brandtechnische aspecten van het pand in combinatie met de polisvoorwaarden die van toepassing zijn. Wij focussen ons vooral op de kant van de verzekerde.”

Je zit ook in het nieuwe bestuur van Young InSurance. Waarom ben je dat gaan doen?
“Ik ben in eerste instantie naar activiteiten van Young InSurance gegaan om mensen te leren kennen in de branche. Ik heb zelf ook geen netwerk in Rotterdam. Ik kende hier niemand, ben er echt gekomen voor mijn werk. Toen er de mogelijkheid was om toe te treden tot het bestuur leek dat me een nog betere manier om actief mensen te leren kennen.”

Je zit in de commissie die verantwoordelijk is voor Match InSurance. Wat houdt dat in?
“Het voornaamste idee erachter is om ervoor te zorgen dat de jongere en oudere mensen in de markt elkaar leren kennen. De grootzakelijke markt is redelijk grijs en oud, er zitten veel mannen van in de vijftig en zestig. Vooral voor jonge vrouwen is het heel moeilijk om daartussen te komen. En anderzijds merk je dat de oudere mensen veel moeite hebben om contact te leggen met jongeren, omdat ze bijvoorbeeld niet meer bij zijn op het gebied van sociale media en manieren van communicatie. Wij gaan jongere en oudere mensen aan elkaar koppelen als mentor en mentee. De oude rot is echt nog nodig vanwege al de kennis die hij heeft. Die moet overgedragen worden, maar we merken dat veel jongeren het lastig vinden om de ouderen daarvoor te benaderen. En omgekeerd weet de oudere niet hoe hij met jongeren om moet gaan en hoe hij ze moet stimuleren. Wij gaan ze nu aan elkaar koppelen en dan trekken ze een jaar samen op. Ze moeten in elk geval zes keer per jaar bij elkaar komen en het is de bedoeling dat de mentor zijn mentee ook een keer meeneemt naar een netwerkbijeenkomst. We hopen dat ze allebei van elkaar leren in dat jaar.”

Bekijk hier de pdf van het interview.

Reageer op dit artikel