blog

Diversiteit is meer dan het aantrekken van jongeren

Carrière

Diversiteit is meer dan het aantrekken van jongeren

Binnen de verzekeringsbranche is steeds meer aandacht voor diversiteit. Als Young InSurance dachten we goed op weg te zijn met onze man/vrouw verhouding van ongeveer 50/50. Ik was dan ook verrast toen een risk insurance manager onlangs aangaf dat alle leden er hetzelfde bij liepen en hetzelfde uitstraalden.

Nu zit natuurlijk achter elke cover een diepere laag. Maar toch klopt het ergens wel. De meesten komen van dezelfde opleidingen en doorlopen een soortgelijk traject qua loopbaan en extra opleidingen. Om van andere etnische/culturele achtergronden nog maar te zwijgen.

Hoofdthema
Het is daarom goed om te zien dat diversiteit binnen de FERMA een van de hoofdthema’s is. Volgende week komen in Venetië zo’n 1466 risk professionals vanuit 34 landen tezamen. Samen met NARIM, SIRM en UGARU organiseert Young InSurance op de FERMA een Young Professionals Breakfast. Al de genoemde organisaties staan voor het aantrekken en behouden van jongeren in de verzekeringsbranche. Maar beleidsmatig met diversiteit omgaan zit volgens ons met name in het bij elkaar brengen van verschillende competenties.

Aanpassen
Wij als organisatoren geloven dat diversiteit nodig is om ervoor te zorgen dat onze branche zich kan aanpassen aan de (nieuwe) behoeften van de markt. Onze marktplaats verandert namelijk snel door culturele, technologische en andere socio-economische trends Daarom is het aantrekken en behouden van het juiste talent van levensbelang. Het is echter onmogelijk om een diversiteit aan denkbeelden te hebben zonder een diversiteit aan ervaring. Diversiteit is meer dan alleen jongeren aannemen. Daarom hebben we ook besloten het Young Professionals Breakfast ‘open for all’ te maken.

Ook ouderen
Binnen Young InSurance zijn wij wel vaker verrast door het beeld binnen de verzekeringsbranche dat diversiteit altijd wordt gekoppeld aan het aantrekken van jongeren. Terwijl wij aangeven dat juist ook de ouderen met hun diversiteit aan ervaringen en expertise de toekomst hebben. Dat er bij veel ouderen een ambitie is om jongeren te helpen, merken wij onder andere door het feit dat we elk jaar weer veel aanmeldingen krijgen voor ons Mentor-Buddy traject.

Om daadwerkelijk een diversiteit aan talent te hebben, zal daarnaast gekeken moeten worden naar het bij elkaar brengen en behouden van mensen met verschillende competenties. Kijken naar andere opleidingen en andere opleidingstrajecten. Zo kun je bijvoorbeeld de vraag stellen of je een techneut moet leren communiceren of dat je een communicator opleidt in het vak van makelaar/expert/acceptant etc.

Op dinsdag 6 oktober zullen we in Venetië bekijken hoe de hoogste bazen van Diadora en ACE daar zelf over nadenken. Hoe zorgen zij ervoor dat diversiteit wordt gepromoot in zowel denkbeelden als ervaring?

Reageer op dit artikel