nieuws

Samenwerking AFM en DUO moet controle diplomaplicht gemakkelijker maken

Branche 2463

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan voortaan direct controleren of financieel dienstverleners over wettelijk verplichte diploma’s beschikken. Daarvoor is de toezichthouder een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Samenwerking AFM en DUO moet controle diplomaplicht gemakkelijker maken

De samenwerking zorgt ervoor dat de AFM in staat is om in het kader van de reguliere controles van Wft-diploma’s ook informatie over de vakbekwaamheid bij DUO op te vragen. Volgens de toezichthouder kan de controle hierdoor efficiënter plaatsvinden, zowel voor de financieel dienstverleners als voor de toezichthouder.

Adviserende medewerkers moeten diploma hebben

Financieel dienstverleners moeten zich houden aan wettelijke vakbekwaamheidseisen. Eén daarvan is de diplomaplicht voor adviserende medewerkers. De AFM is door deze samenwerking bevoegd om van elke adviserende dienstverlener waarvan zij het burgerservicenummer (BSN) heeft, gegevens over de vakbekwaamheid te toetsen bij DUO.

AFM heeft BSN van adviserende vergunninghouder

De AFM beschikt over het BSN van een adviseur als deze tevens de vergunninghouder is. Als er geen diploma in het register staat, neemt de AFM alsnog schriftelijk contact op met de betreffende vergunninghouder. Als de AFM geen BSN heeft van een adviseur, controleert zij de diplomaplicht met een individuele uitvraag.

AFM voert ook andere controles uit

De controle op de diplomaplicht wordt eveneens meegenomen bij informatieverzoeken, adviesdossieronderzoeken en andere contactmomenten met financieel dienstverleners. Naast het controleren van diploma’s via DUO blijft de AFM haar andere controles uitvoeren.

Reageer op dit artikel