nieuws

Branche ontstemd: criteria PE-examens voortdurend opgerekt

Branche 1969

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) rekt opnieuw de reikwijdte op van de ontwikkelingen waarover PE-examens gaan. Bovendien wordt te veel oude kennis getoetst. Dat schrijven Adfiz, CFD en OvFD in een bezwaarbrief aan het ministerie van Financiën. Volgens de brancheorganisaties frustreert dit de motivatie van adviseurs om op een hoog niveau met hun vakbekwaamheid bezig te zijn.

Branche ontstemd: criteria PE-examens voortdurend opgerekt

Adfiz, CFD en OvFD, als brancheverenigingen samen verenigd in Canon, reageren met hun brief op de internetconsultatie van het ministerie van Financiën. Daarin polsen de beleidsmakers de branche over de nieuwe examenonderwerpen voor de PE-examens na 1 april 2020. Die lijst is opgesteld door de CDFD, na input uit de branche.

Nieuwe jurisprudentie

Onder de nieuwe ontwikkelingen voor de PE-examens valt volgens het CDFD-voorstel ook ‘nieuwe jurisprudentie’. Dat is tegen het zere been van Canon. “We stellen vast dat hiermee de reikwijdte van de ontwikkelingen waarover PE-examens gaan, opnieuw wordt opgerekt. Tot op heden hadden PE-ontwikkelingen uitsluitend betrekking op ‘opmerkelijke jurisprudentie die de vaste jurisprudentie doorbreekt’. Het toetsbaar maken van alle nieuwe jurisprudentie – zoals nu wordt voorgesteld – leidt per definitie tot toetsing van rechtsopvattingen die niet nieuw zijn en waarover een adviseur/bemiddelaar eerder examen heeft afgelegd (via initiële Wftexamens of latere PE-examens)”, schrijven Enno Wiertsema, Edwin Herdink en Colinda Rosenbrand.

Oude kennis

Volgens de verontwaardigde briefschrijvers is dit niet de eerste oprekking van de toetscriteria. Vorig jaar werd als nieuw criterium ingevoerd dat nieuwe PE-ontwikkelingen niet ouder mogen zijn dan drie jaar. Voor die tijd gold een termijn van een jaar. “Door de minister is namelijk toegezegd is dat PE-examens in beginsel gaan over actualiteiten die binnen een tijdsbestek van een jaar hebben plaatsgevonden (peildatum 1 januari ); dit om te voorkomen dat teveel ‘oude’ kennis wordt getoetst”, aldus Canon.

Geen toegevoegde waarde

Adfiz, CFD en OvFD vinden dat PE-examens met toetsstof die ook al in eerdere examens aan de orde kan zijn geweest “niet van toegevoegde waarde voor de professionalisering van grote groepen financieel adviseurs”. Volgens de brancheverenigingen frustreert dit de motivatie van veel adviseurs om op hoog niveau met hun vakbekwaamheid bezig te zijn. Het draagt bovendien niet bij aan professionalisering van de beroepsgroep.

Dubbele toetsing

Een ander kritiekpunt van de brancheorganisaties is dat PE-ontwikkelingen in meerdere modules kunnen voorkomen. Zo komt de vierde en vijfde antiwitwasrichtlijn voor in vijf modules. Hetzelfde geldt voor de AVG. Adfiz, CFD en OvFD willen deze vorm van dubbele toetsing voorkomen.

De internetconsultatie is inmiddels gesloten. Het ministerie van Financiën stelt binnenkort de definitieve toets- en eindttermen vast. Die gelden dan vanaf 1 april 2020. De brancheverenigingen doen in hun brief een beroep op het ministerie om met hun bezwaren rekening te houden.

Reageer op dit artikel