nieuws

Waar zijn de verdwenen Cinjee-miljoenen?

Branche 7476

Henk van der Tak van de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies heeft goede hoop dat er na acht jaar eindelijk duidelijkheid komt over de, zoals hij dat noemt, verdwenen miljoenen in de zaak-Cinjee. Later vandaag buigt de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank zich over het klaagschrift van de stichting. “Ik hoop dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de rol van de curatoren”, aldus Van der Tak.

Waar zijn de verdwenen Cinjee-miljoenen?

Ruim een half jaar geleden stuurde de stichting een klaagschrift naar de deken van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Hiermee willen gedupeerden bereiken dat de curatoren die betrokken zijn bij de afwikkeling van het faillissement van advieskantoor Cinjee in Sliedrecht vervolgd worden. In de optiek van de slachtoffers zijn er heel veel fouten gemaakt, waardoor zij in grote financiële problemen terecht zijn gekomen.

Klachten en grieven

Het klaagschrift omvat achttien klachten en grieven tegen de curatoren Eddy Butin Bik en Carl Hamm. Het stuit de stichting vooral tegen de borst dat de curatoren de door voormalig tussenpersonen gevestigde pandrechten niet erkennen. Ook menen ze dat portefeuilles voor een fractie van de werkelijke waarde zijn verkocht.

Oud-tussenpersonen

Van der Tak geeft aan dat er in totaal 278 gedupeerden zijn van het in 2011 gefailleerde advieskantoor Cinjee. Acht van hen worden vertegenwoordigd door de stichting; eerder waren dat er ongeveer 100. Het gaat om oud-tussenpersonen die hun portefeuille tussen 2008 en 2011 verkochten aan Cinjee maar daar nooit de (volledige) verkoopprijs voor terugzagen. Andere gedupeerden zijn particulieren die door de familie Cinjee waren overgehaald minstens 50.000 euro in het noodlijdende bedrijf te steken. Het bedrijf ging failliet als gevolg van onder meer mismanagement; van strafbare feiten is nooit iets gebleken.

Onnodig lang

Beide curatoren – Butin Bik is in een later stadium vervangen door Hamm – wordt verweten niet afdoende en inadequaat te hebben gehandeld tijdens de onderhandelingen, waardoor het bedrijf geen doorstart kon maken. De stichting vindt bovendien dat de afwikkeling van het faillissement onnodig lang duurt, waardoor er steeds minder geld overblijft voor de schuldeisers. Beide curatoren spraken de beschuldigingen aan hun adres eerder tegen.

Inmiddels heeft curator Hamm de schuldeisers bericht dat geen uitdeling wordt gedaan aan zogeheten concurrente crediteuren, omdat de schuldenlast van 39,5 miljoen euro te hoog is. Er staan slechts geringe opbrengsten tegenover.

Pandrecht

Het faillissement is echter nog altijd niet afgerond omdat het de curator niet is gelukt om tot overeenstemming te komen met ongeveer twintig schuldeisers die een beroep hebben gedaan op pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud. Een zitting op verzoek van de curator bij de rechter-commissaris enkele maanden geleden heeft niet tot een akkoord geleid zonder tussenkomst van de rechter.

Renvooiprocedure

De enige gang die voor de slachtoffers overbleef, is een zogeheten renvooiprocedure bij de rechtbank. Van der Tak geeft aan dat voor zover hem bekend in elk geval één gedupeerde de gang naar de rechter maakt. Zelf ziet hij daar vanaf, omdat bij het voeren van een renvooiprocedure het vereist is om een advocaat in te schakelen. “En daar is geen geld voor.”

Reageer op dit artikel