nieuws

Verzekeraars zijn bang dat hun solvabiliteit instort bij aanscherping Solvency II

Branche 1769

In Europa wordt in Solvency II gesleuteld aan de wijze waarop verzekeraars hun verplichtingen berekenen. Met name Nederlandse en Duitse verzekeraars lijken daardoor getroffen: hun solvabiliteit komt dan onder enorme druk te staan.

Verzekeraars zijn bang dat hun solvabiliteit instort bij aanscherping Solvency II

Eiopa, de Europese koepel van toezichthouders op pensioenfondsen en verzekeraars, heeft deze week een paper gepubliceerd (pdf) dat verzekeraars uit Nederland en Duitsland de stuipen op het lijf heeft gejaagd.  In het paper staan voorstellen om de toezichtregels te veranderen.

Het FD is er ingedoken en komt tot de conclusie dat in een extreem geval Nederlandse verzekeraars te maken krijgen met een solvabiliteitsdaling naar 92%. Volgens de krant komen vrijwel alle grote maatschappijen dan onder de 100% uit, het wettelijk minimum.

De complexe uitleg: “Verzekeraars berekenen de contante waarde van hun verplichtingen, de beloofde uitkeringen, met de marktrente. Dat wordt vervolgens afgezet tegen het opgebouwde vermogen. De buffer (het overschot) is een complexe berekening en wordt uitgedrukt als percentage van het wettelijk minimum, dat per verzekeraar kan verschillen”.

Nederlandse verzekeraars krijgen te maken met een solvabiliteitsdaling naar 92%

Probleem is volgens het FD alleen dat de verplichtingen voor de komende twintig jaar goed zijn te berekenen, omdat er daarvoor marktrentes zijn. “Voorbij dat punt wordt het lastiger. Omdat er relatief weinig handel is in leningen met een langere looptijd gebruiken de verzekeraars vanaf die twintig jaar (het zogeheten last liquid point of llp) een benadering van de marktrente: de ultimate forward rate, of ufr.”

Het FD vervolgt: “Dit fictieve tarief voor de zeer lange termijn – waarbij de horizon al gauw honderd jaar is – is door Eiopa vastgesteld op 3,9%. Vanaf de llp van twintig jaar moeten de verzekeraars een curve trekken naar deze ufr. De – zeldzame – werkelijke marktrentes liggen ondertussen fors onder dat niveau. Een vijftigjarige Duitse swap doet bijvoorbeeld slechts 0,3%. Als Eiopa zou besluiten om de llp naar vijftig jaar te trekken (kortom: om tot die tijd met echte marktrentes te werken) en de verzekeraars dus met een veel lagere rente hun verplichtingen laat waarderen, keldert de solvabiliteit.”

Negatieve rentes ruïneren het financiële systeem

Dit is ook de achtergrond van de kritiek die Oliver Bäte, de bestuursvoorzitter van Europa’s grootste verzekeraar Allianz, onlangs had op het ECB-beleid. Hij wil niet dat de ECB de marktrentes almaar verder omlaag wil drukken. Bäte vindt dat het veel te ruime beleid het voor overheden te makkelijk maakt om noodzakelijke hervormingen uit te stellen. Christian Sewing, bestuursvoorzitter van Deutsche Bank, was nog explicieter met zijn waarschuwing dat negatieve rentes het financiële systeem ‘ruïneren’.

Oliver Bäte

Of Eiopa daadwerkelijk de rekenrente fors zal aanpakken, valt overigens te bezien. Het bestuur is verdeeld over hoe stevig de ingreep moet zijn. Het consultatiedocument is een eerste stap.

Reageer op dit artikel