nieuws

Verzekeraars krijgen 160.000 unieke klachten in 2018

Branche 939

Verzekeraars hebben in 2018 in totaal 160.000 klachten gekregen. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die deze informatie van de aanbieders zelf ontving. In totaal 178 aanbieders rapporteerden samen 160.000 unieke klachten over particuliere en zakelijke verzekeringen.

Verzekeraars krijgen 160.000 unieke klachten in 2018

Het is de eerste keer dat de verzekeraars het aantal klachten hebben gerapporteerd. Volgens de AFM is daardoor niet mogelijk om conclusies te trekken uit de aantallen, omdat het een nulmeting betreft.

Toezicht AFM

De klachtenrapportage helpt de AFM haar toezicht efficiënter en effectiever te maken. Daarnaast deelt de AFM de (geaggregeerde) data met de Europese pensioen- en verzekeraarstoezichthouder Eiopa voor het jaarlijkse Consumer Trends Report.

Klachtenrapportage

De AFM klachtenrapportage geeft het aantal geregistreerde klachten per fase van de dienstverlening weer. De klachtenrapportage zegt niets over of een klacht gegrond was en hoe deze is afgehandeld.

Zorg

Het merendeel (90%) van alle 160.000 unieke klachten bleek afkomstig van 20 van de 178 verzekeraars, die qua premieomvang en aantal polissen de grootsten van alle marktpartijen zijn. Bijna de helft van het aantal gerapporteerde klachten was afkomstig uit de (grootste) deelmarkt zorg. Daarna volgen de deelmarkten schade (58.000 klachten) en leven (27.000 klachten).

Jaarlijks

De AFM vraagt verzekeraars vanaf nu jaarlijks om informatie over lopende, ontvangen en afgesloten klachten te rapporteren. Dat betreft aanbieders van verzekeringen met een Nederlandse vergunning en buitenlandse aanbieders met een bijkantoor in Nederland.

Reageer op dit artikel