nieuws

Verzekeraars houden loket Joodse oorlogspolissen vijf jaar langer open

Branche 842

Joodse polishouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn beroofd van hun levens- en uitvaartverzekeringen en hun nabestaanden kunnen tot eind 2024 terecht bij de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS). Oorspronkelijk zou het loket eind dit jaar sluiten. Er komen nog steeds aanvragen van polishouders of nabestaanden binnen.

Verzekeraars houden loket Joodse oorlogspolissen vijf jaar langer open

Het Verbond en Verzekeraars en het Centraal Joods Overleg kwamen in 1999 een regeling overeen voor het rechtsherstel van gestolen levensverzekeringen. In de Tweede Wereldoorlog vorderde de Duitse ‘roofbank’ Liro polissen van de Joodse bevolking. In twintig jaar tijd wilde de Sjoa-stichting SIVS alsnog uitkeren aan de polishouders of hun nabestaanden. Die termijn wordt nu met vijf jaar verlengd tot eind 2024.

8,4 miljoen euro

De afgelopen twintig jaar keerde de stichting 8,4 miljoen euro uit. Volgens SIVS is 97 procent van de ruim 20.500 aanvragen inmiddels afgehandeld. Er zijn 14.000 uitkeringen aan nabestaanden gedaan op 2.179 polissen. Gemiddeld gaat het om 3.900 euro per polis.

Er komen nog steeds nieuwe aanvragen bij de stichting binnen. Die zijn behalve uit Nederland (60%) vooral afkomstig uit Israël (16%) en de Verenigde Staten (12%).

Archiefonderzoek

De stichting werkt met een namenlijst met ruim 2.000 waarschijnlijk niet uitgekeerde levensverzekeringen. Die lijst is het resultaat van onderzoek in de archieven van verzekeraars. De komende jaren wil SIVS zich voornamelijk richten op het onderzoek naar deze polissen. Ook kunnen er nog nieuwe namen aan de lijst worden toegevoegd.

Reageer op dit artikel