nieuws

Reacties op transparantie-uitleg Hoekstra: ‘Minister trapt in valkuil AFM en verzekeraars’

Branche 4430

Het laten varen van de driedeling in type adviseurs kan nog wel op instemming rekenen van brancheorganisaties Adfiz, CFD en OvFD. Maar de uitleg die de minister geeft aan de noodzaak van meer transparantie op schadeprovisie vinden ze niet te volgen. “De roep om actieve transparantie is een soort populistische polonaise.”

Reacties op transparantie-uitleg Hoekstra: ‘Minister trapt in valkuil AFM en verzekeraars’

Hoekstra zegt in het interview met am:web onder andere dat als klanten niet op de hoogte zijn van wat ze betalen voor advies, de kans bestaat dat ze ook niet vragen om de dienstverlening waar ze recht op hebben. “Het is een redenatie die ik niet volg, en dan zeg ik het heel netjes”, reageert Adfiz-directeur Enno Wiertsema van Adfiz. “De minister lijkt in de valkuil van de AFM te trappen. We hebben al jaren transparantie over de aard van de vergoeding. Dan komt in 2017 de IDD (de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie, red.) die alle Europese landen gelijk wil trekken. De AFM grijpt dat aan om ook de hoogte van de vergoeding transparant te maken. Daarmee wordt de wetgeving zwaarder dan in andere landen. Ik snap niet dat de minister daarin meegaat.”

Populistische polonaise

Dat benadrukt ook Edwin Herdink van CFD. “Brussel vraagt dat adviseurs aangeven of ze provisie ontvangen of een factuur stuurt. Waarom stapt Nederland altijd een stap verder dan Europa aangeeft?” En OvFD-voorzitter Christian Dijkhof: “Actieve transparantie lijkt een doel op zich geworden. Het is een soort populistische polonaise, terwijl veel te weinig wordt stilgestaan bij de consequenties en de specifieke eigenschappen van de schademarkt.”

Als de adviseur een-op-een moet laten zien wat de provisie is, laat geen ondernemer de hoogte daarvan nog bepalen door de verzekeraar

Nobele gedachte

De brancheorganisaties volgen evenmin de redenatie van Hoekstra dat klanten door actieve transparantie het belang van financieel advies gaan inzien. Wiertsema: “Als de overheid dit echt belangrijk vindt, moet de minister zorgen dat de toegang tot advies verbetert.”

Herdink: “Het is een nobele gedachte, maar de klant gaat echt niet meer nadenken over de diensten van het intermediair als hij de hoogte van de provisie ziet. Dat is een eenmalig gegeven, daarna verdwijnen de polissen weer in een map.”

Spagaat

Dijkhof zegt in een soort spagaat te zitten. Voor de branche zou actieve transparantie best goed uit kunnen pakken doordat het rendement van advies omhoog kan, denkt hij. “Maar ik vraag me af of het voor de consument echt wat oplevert. Als de adviseur een-op-een moet laten zien wat de provisie is op schade, laat geen enkele weldenkende ondernemer de hoogte daarvan nog bepalen door de verzekeraar. Dan gaat iedereen zijn eigen dienstverleningsdocument opstellen en ontstaan er veel meer verschillen. Dat is minder transparant van nu, met voor elke adviseur dezelfde 15 tot 17 procent provisie.”

Wettelijke titel

De OvFD lobbyde jaren voor een wettelijke definitie voor de onafhankelijk adviseur. Dat de eerder voorgestelde driedeling u toch in de prullenmand belandt, vindt Dijkhof niet zo’n probleem. “We zijn heel blij dat de minister het onderscheid tussen afhankelijk en onafhankelijk benadrukt. In grote lijnen kunnen we wel leven met wat de minister zegt over onafhankelijkheid. Een wettelijke titel gaat de consument duidelijkheid bieden.”

Verkoopadviseur verplichten

Wiertsema noemt het verstandig en te prijzen dat Hoekstra niet langer kiest voor de driedeling die de branche toch al niet wilde, maar volgens de Adfiz-directeur trapt de minister opnieuw in een valkuil. “Dit keer van verzekeraars. Op zichzelf vind ik het sympathiek bedacht dat de minister met een voorstel komt om het begrip onafhankelijkheid te beschermen. Alleen de adviseur heeft die bescherming niet nodig. De klant heeft bescherming nodig, tegen de verkoopadviseur. Ik had het sterker gevonden als de minister het woord ‘verkoopadviseur’ verplicht had gesteld.”

Doekje voor het bloeden

Herdink vindt de discussie over onafhankelijkheid niet zo relevant. “De klant maakt het niet uit of je gebonden bent of niet. Die gaat het enkel om de prijs, zijn voordeel. Leuk dat de minister onafhankelijkheid wil vastleggen, maar het is een doekje voor het bloeden.”

Onderscheid particulier en zakelijk

Hoekstra zegt in het interview nog in gesprek te zijn over een verschil in wetgeving voor de zakelijke en particuliere markt. Dijkhof ziet zo’n onderscheid wel zitten, maar vreest dat de minister enkel doelt op een onderscheid in het onafhankelijkheidsvraagstuk. “Dat zou je ook moeten vertalen in andere regels rondom actieve transparantie, maar dat doet de minister niet.”

Wiertsema ziet daar wel kansen toe. “Een onderscheid lijkt me heel goed werkbaar. Net als bij het provisieverbod zijn de particuliere en zakelijke schademarkt goed te onderscheiden. Zakelijk adviseurs zijn al niet meer bezig met producten verkopen, het gaat daar veel meer om integraal adviseren.”

Positie ondergraven

“Transparantie ondergraaft je positie als zakelijk dienstverlener”, zegt Herdink. “Op het moment dat je met een ondernemer om tafel zit en jij moet als adviseur transparant zijn over je brutowinst – want dat is de provisie – sta je meteen op achterstand. Hij zou mij ook niet laten weten wat zijn brutoverdiensten zijn.”

Als je echt een level playing field wil, moet de verzekeraar duidelijk maken welk deel van de premie hij gebruikt voor het afdekken van het risico

Bemoedigend noemt Wiertsema het dat Hoekstra ook de mogelijkheid openhoudt direct writers transparantie op te leggen. “Dat level playing field is er niet bij onderhoud van complexe producten. Ik praat daar graag over mee.”

Direct writers

Dijkhof is daarover niet optimistisch. Hij heeft er weinig vertrouwen in dat ook direct writers transparant moeten zijn. “Als je echt een level playing field wil, moet de verzekeraar duidelijk maken welk deel van de premie hij gebruikt voor het afdekken van het risico. Dan ziet de consument wat de overige kosten zijn.”

Timing onhandig

Herdink ten slotte is verbolgen over het tijdstip waarop de minister zijn visie toelicht. “Morgen zitten we weer met het ministerie om tafel. Deze onderwerpen staan al langer op de agenda en we hebben juist met zijn allen afgesproken daarover niet direct naar buiten te treden. Ik vind dit interview niet handig en niet in het belang van het overleg.”

Reageer op dit artikel