nieuws

Rabobank stapt in verhuur energiezuinige woningen

Branche 721

De Rabobank stapt in de verhuurmarkt. Samen met gebiedsontwikkelaar BPD wil de bank iets doen aan de grote woningvraag onder middeninkomens.

Rabobank stapt in verhuur energiezuinige woningen

Uit het nog op te richten BPD Woningfonds worden de komende tien jaar 15.000 woningen ontwikkeld. Dat zijn energiezuinige, duurzame, middeldure huurhuizen, met gemiddelde huurprijzen tussen de € 650 en 1250 per maand.
Beide partijen spreken van een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor het middensegment. Het kabinet stelt de komende jaren 2 miljard euro ter beschikking aan gemeenten en corporaties om de woningmarkt te verbeteren.

Rabobank-dochter

Met BPD Woningfonds is een investering van € 5 miljard gemoeid, waarvan Rabobank de komende 3 jaar circa € 1 miljard voor haar rekening neemt. BPD, ofwel Bouwfonds Property Development, is een 100 procent dochter van Rabobank.

Stedelijke gebieden

Het gaat om appartementen en eengezinswoningen voor starters, gezinnen en zelfstandig wonende ouderen. De huizen worden gerealiseerd in “aantrekkelijke woonwijken in stedelijke gebieden binnen en buiten de Randstad”.

Reageer op dit artikel