nieuws

Minister ziet af van driedeling onafhankelijke, zelfstandige en verkoopadviseur

Branche 2399

Minister Wopke Hoekstra van Financiën laat de door hemzelf voorgestelde driedeling in type adviseurs los. Dit zou alleen maar tot verwarring leiden bij consumenten, zegt hij in een interview met am:web. De bewindsman onderzoekt nog hoe in het dienstverleningsdocument duidelijker kan worden gemaakt of er sprake is van onafhankelijk advies.

Minister ziet af van driedeling onafhankelijke, zelfstandige en verkoopadviseur

Hoekstra kondigde in januari aan drie adviseurs te willen onderscheiden: de onafhankelijke, de zelfstandige en de verkoopadviseur. Daar komt hij vandaag van terug. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat verschillende partijen bij hem hebben aangegeven dat de driedeling niet veel verduidelijking zal bieden aan de consument. “Gelet op de reacties ten aanzien van de voorgestelde driedeling ben ik voornemens om de driedeling in type adviseurs los te laten”, aldus de bewindsman.

Eenvoud

In een interview met am:web licht de minister zijn beweegredenen toe. “Het gaat er mij om dat een consument weet wat hij aan de tussenpersoon heeft. Wat kan een tussenpersoon voor hem of haar doen en wat zijn eventuele beperkingen van de dienstverlening? […] In eerste instantie wilde ik deze informatie aan consumenten presenteren door een driedeling in type adviseurs. Uit de ontvangen reacties – onder andere vanuit uw achterban – bleek dat dit tot verwarring bij consumenten zou kunnen leiden. Ik kies er daarom voor om het eenvoudiger te houden en alleen te benoemen wanneer er sprake is van onafhankelijk advies.”

Het gaat er mij om dat een consument weet wat hij aan de tussenpersoon heeft. Wat kan een tussenpersoon voor hem of haar doen en wat zijn eventuele beperkingen van de dienstverlening?

Hoekstra geeft aan dat hij nog onderzoekt hoe het dienstverleningsdocument verbeterd kan worden. Via die weg moet de consument volgens hem geïnformeerd worden of sprake is van onafhankelijk advies. In de Kamerbrief stelt de minister dat het daarbij draait om de vraag of een tussenpersoon “een toereikend aantal producten vergelijkt en niet uitsluitend producten adviseert die worden aangeboden door hemzelf, of door entiteiten waarmee de financiële dienstverlener nauwe banden heeft”. Het recht van de consument om te weten of zijn adviseur onafhankelijk advies geeft, wil hij wettelijk verankeren.

Algeheel provisieverbod onwenselijk

In het interview met am:web spreekt de minister ook over zijn voornemen actieve transparantie in te voeren. Dat is volgens Hoekstra geen opstapje voor een algeheel provisieverbod. Hij noemt dat zelfs “niet proportioneel en onwenselijk”.

Actieve transparantie op schadeverzekeringen is volgens hem wel noodzakelijk. “Als de klant niet op de hoogte is van het feit dat hij betaalt voor dienstverlening, bestaat de kans dat hij niet vraagt om de dienstverlening waar hij recht op heeft”, aldus de minister.

Lees hier het complete interview met Wopke Hoekstra.

Reageer op dit artikel