nieuws

Medicijnen zeldzame ziekte sneller in basispakket

Branche 77 PA

Geneesmiddelen voor ernstige en zeldzame aandoeningen komen sneller in het basispakket van de zorgverzekering, ook als hun effectiviteit nog wordt onderzocht. Minister Bruno Bruins voor medische zorg maakt dit onder strenge voorwaarden mogelijk met de regeling Voorwaardelijke Toelating van geneesmiddelen.

Medicijnen zeldzame ziekte sneller in basispakket

Op dit moment worden bijna alle nieuwe geneesmiddelen vergoed uit het basispakket. Daar waar de toegang soms nog knelt, kan een fabrikant nu onder strenge voorwaarden meer onderzoek doen terwijl alle patiënten toegang krijgen tot het geneesmiddel.

Geen alternatief

Bij geneesmiddelen voor ernstige en zeldzame aandoeningen is het soms lastig om goed aan te tonen dat het middel effectief is en voor vergoeding in aanmerking komt. Deze middelen bereiken dan niet het basispakket, en ook niet de patiënt. Patiënten hebben geen vaak geen alternatief voor behandeling. Daarom komt de minister die groep tegemoet, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Bruins stelt wel strenge voorwaarden aan toelating tot het basispakket. De fabrikant moet met extra onderzoek aantonen dat toelating verantwoord is. Ook moeten de fabrikant, artsen en patiëntenorganisaties samen met een onderzoeksplan komen. Daarnaast moet tijdens de onderzoeksperiode een lagere prijs gelden.

De minister laat het Zorginstituut Nederland de Voorwaardelijke Toelating van geneesmiddelen tot het basispakket uitvoeren.

Reageer op dit artikel