nieuws

CIS neemt UBO Check over van Solera

Branche 1156

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) heeft UBO Check overgenomen van Solera. CIS-deelnemers kunnen dit instrument voortaan gebruiken voor het vaststellen van zogeheten Ultimate Benificial Owners (UBO’s). Dat zijn de belanghebbenden achter de rechtspersonen met wie de verzekeraar zaken doet.

CIS neemt UBO Check over van Solera
Fred Slikker (Solera) en Anne van Doorn (CIS).

CIS nam UBO Check al als dienst af van Solera Nederland. Overname van de applicatie past in het streven van CIS om een breed platform te zijn op het terrein van risicoschatting voor verzekeraars. “Eind vorig jaar zijn de diensten van CIS overgegaan naar een nieuwe IT provider (Conclusion), de stap die we willen zetten is het verder terugdringen van externe afhankelijkheden en het integreren van diensten”, aldus directeur Anne van Doorn van CIS.

VNAB

De overname van UBO Check past volgens hem in die strategie. “Voor we tot dat besluit kwamen hebben we ook onderzocht of we samen met de VNAB tot een gezamenlijke marktoplossing voor UBO-verificatie en sanctiewetcontrole konden komen. Dat bleek in de praktijk toch complexer en kostbaarder dan van te voren ingeschat.”

Data-inkoopcontract

VNAB en CIS werken wat de inkoop van (UBO-)data al samen. “VNAB heeft zich aangesloten op het data-inkoopcontract van CIS en dat zal de komende jaren worden gecontinueerd. Zodra de Kamer van Koophandel haar officiële UBO Register gereed heeft en het duidelijk is aan wie zij die gegevens mag verstrekken, is inkoop van data bij dataleveranciers mogelijk niet meer nodig”.

Eenvoudiger controles

De integratie van UBO Check in de diensten van CIS moeten ervoor zorgen dat de controles voor deelnemers vanaf 2020 eenvoudiger worden. Als voorbeeld hierbij wordt genoemd dat monitoring van relaties mogelijk wordt, waardoor periodieke controles van complete relatiebestanden komen te vervallen.

Reageer op dit artikel