nieuws

Vivat ziet kapitaalpositie verslechteren

Branche 4450

De kapitaalpositie van Vivat is het afgelopen halfjaar verslechterd als gevolg van onder meer dalende rentes op de financiële markten. Het bedrijfsresultaat van de verzekeraar kwam wel hoger uit dan een jaar geleden, dankzij betere inkomsten uit een portefeuille met rentederivaten. Overigens spreekt Vivat over een ‘veerkrachtige prestatie’ in een periode waarin het zich voorbereidt op het wisselen van eigenaar.

Vivat ziet kapitaalpositie verslechteren

Enkele maanden geleden werd bekend dat Vivat wordt overgenomen door NN Group en de gespecialiseerde verzekeraar Athora. Het is de bedoeling dat die laatste het verzekeringsbedrijf dat onder meer de merken Reaal en Zwitserleven in zijn geheel opslokt en vervolgens de niet-levensverzekeringsacitiviteiten doorverkoopt aan Nationale-Nederlanden. De overname is nog wel onder voorbehoud van toezichthouders.

Solvabiliteitsratio

De kapitaalpositie, de zogeheten solvabiliteitsratio, daalde in het afgelopen halfjaar tot 151%; eind 2018 lag dit percentage nog 192. Volgens Vivat heeft de de gedaalde solvabiliteit te maken met de lagere rekenrente waarmee de reële waarde van verplichtingen wordt berekend. Door de daling van rente op de financiële markten, ging de rekenrente omlaag en steeg daarmee de waarde van de verplichtingen.

Schadeverzekeringen

De winstgevendheid van Vivat ging wel omhoog. Het bedrijfsresultaat in de eerste 6 maanden van het jaar kwam uit op € 161 miljoen euro tegen  € 115 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden. De schadeverzekeringstak deed het goed: de verhouding tussen uitkeringen en premies verbeterde in de meetperiode. De premie-inkomsten bij het onderdeel voor levensverzekeringen daalden echter. Volgens Vivat was dat in lijn met de krimp op de particuliere levensverzekeringenmarkt.

Kostendiscipline

De zaken bij de zakelijke levensverzekeringen gingen wat beter; verschillende klanten besloten om te blijven na het verstrijken van hun eerste contract. Onder de streep resteerde € 279 miljoen; een jaar eerder lag dit bedrag op € 173 miljoen. Het betere resultaat kreeg een steuntje in de rug door kostendiscipline. De kosten, inclusief loonsverhogingen, waren op jaarbasis nagenoeg stabiel, aldus de verzekeraar.

Reageer op dit artikel