nieuws

Vitality wil all in met ASR: ‘Je verbindt je aan shared value, of je doet het niet’

Branche 5408

Waar Francis Bakos van de Zuid-Afrikaanse Vitality Group ook komt, hij wordt geconfronteerd met scepsis. Of het nu Brazilië, Noorwegen of Nederland is, er zijn altijd verschillende redenen waarom zijn concept van ‘shared value insurance’ daar niet zou werken. Op am:innosurance liet hij zien dat het wel werkt. “We moeten mensen inspireren om gezondere keuzes te maken.”

Vitality wil all in met ASR: ‘Je verbindt je aan shared value, of je doet het niet’

Vitality is een verzekeringsprogramma dat klanten beloont voor gezonde keuzes. Dat kan regelmatig bezoek aan een sportschool zijn, of rustig rijden in je auto. Vitality beloont dat met korting op gezonde producten of bijvoorbeeld een gratis fitnessabonnement. Dat is wat Bakos shared value noemt: het is goed voor de consument en het levert iets op voor het bedrijf.

Adidas

Dat Adidas schoenen maakt met afvalplastic dat is opgevist uit de oceaan, noemt Bakos een perfect voorbeeld van waarde creëren én maatschappelijk het verschil maken. In de verzekeringsbranche is shared value volgens hem concentreren op menselijk gedrag.

Gedragsverandering

“Mensen met een gezonde levensstijl komen minder vaak in het ziekenhuis. Degenen die wel in het ziekenhuis komen, zijn er sneller weer uit dan degenen die ongezond leven. Dat gaat om gedrag. Bedenk eens wat er zou gebeuren als je dat gedrag kunt veranderen voor al je klanten?”

Mensen hebben een reden nodig om een beslissing te nemen die ze eigenlijk toch al moesten nemen

Bakos legt uit waarom dat met het beloningssysteem het best werkt. Hij laat een filmpje zien dat gemaakt werd in Australië bij klanten van een donutkraam. Niemand wil zijn donut ruilen voor een fruitsalade, want ze kwamen voor een donut. Slechts 5 procent was bereid de donut in te ruilen als er tegelijkertijd informatie werd gegeven over de voedingswaarden van een donut. Maar 43 procent koos voor de fruitsalade als daar een waardevolle beloning tegenover staat.

Inspireren

“Mensen hebben een reden nodig om een beslissing te nemen die ze eigenlijk toch al moesten nemen”, verklaart Bakos de donuttest. “Als we het menselijk gedrag beter begrijpen, kunnen we mensen ook inspireren om gezondere keuzes te maken.” 

Bewegen

De Zuid-Afrikaan heeft met Vitality inmiddels veel data verzameld dat aantoont dat gezonder gedrag resulteert in een lagere schadelast voor verzekeraars. De kritiek dat het programma alleen aantrekkelijk is voor mensen die toch al de betere keuzes maken, wuift hij weg. Mensen in risicogroepen nemen volgens hem net zoveel deel in het programma. Klanten met een gevaarlijk overgewicht zijn na deelname twee tot drie keer meer gaan bewegen. 

Winst

Bakos rijgt vervolgens de slides aaneen met data waarin hij de gezondheidswinst van Vitality-deelnemers laat zien. Zijn mensen wel bereid zoveel informatie over zichzelf te delen? “Big brother is watching you? Zo ervaren onze klanten het zeker niet”, zegt Bakos. 

Shared value moet volgens hem vanuit een natuurlijke overtuiging van de verzekeraar komen en zeker niet alleen uit winstoogpunt. “Als je met je bedrijf meer waarde creëert, dan geef je je verzekerden grotere beloningen. Zo wordt het een zichzelf versterkend effect en blijft Vitality een duurzaam werkend concept.”

Geen pilots

Bakos wil om dezelfde reden niet dat potentiële partners alleen een testje draaien met Vitality. “Je kunt dit niet in een pilot doen, dit werkt niet als een trial. Je moet je committeren aan shared value, of je doet het niet.” Op het congres wordt gefluisterd dat een andere grote verzekeraar om die reden geen samenwerkingsverband aanging met Vitality. Gaat ASR straks wel all in? “Wait and see”, glimlacht Bakos.

Reageer op dit artikel