nieuws

Ulpianus en de actuaristiek van zijn tijd

Branche Members only 678

Met name bij levensverzekeringen en pensioenen is de levensverwachting een belangrijke factor. Premiecalculatie en berekening van verzekeringstechnische voorzieningen berusten op methoden met oude wortels. Reeds in de tweede eeuw na Chr. gebruikten Romeinse juristen berekeningsmethoden van de levensverwachting in verband met lijfrentes, levensonderhoud en vruchtgebruik. In dit artikel trachten de auteurs te reconstrueren op welke wijze Ulpianus of zijn tijdgenoten in staat moeten zijn geweest een enigszins betrouwbare en empirisch onderbouwde levensverwachtingstabel op te stellen.

Ulpianus en de actuaristiek van zijn tijd