nieuws

Toezichthouder: Zet mes in zorgpolissen

Branche 1165

Het aanbod van zorgverzekeringen is dit jaar gegroeid, maar er valt niet meer te kiezen. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor zorgverzekeringen 2019. De toezichthouder wil dat er een einde komt aan concerns die meerdere nagenoeg dezelfde polissen aanbieden.

Toezichthouder: Zet mes in zorgpolissen

Er zijn op dit moment 24 zorgverzekeraars actief, in 11 concerns, die samen 59 zorgverzekeringen aanbieden. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar, waarvan er twee voor rekening komen van de nieuwe toetreder Eucare. Sommige concerns bieden vier tot zes polissen aan die nagenoeg niet van elkaar verschillen, behalve soms in de prijs. In totaal zijn 23 verzekeringen gelijk of bijna gelijk aan een andere polis binnen eenzelfde cocern.

Verbod op premiedifferentiatie voor concerns

Daar moet een einde aan komen, stelt de NZa in de monitor. De toezichthouder wil een onderscheidend en overzichtelijk zorgaanbod. “Veel polissen die sterk op elkaar lijken, dragen daar niet aan bij.” De NZa roept verzekeraars op min of meer gelijke producten te schrappen.

De Zorgautoriteit zou graag zien dat het verbod op premiedifferentiatie ook van toepassing wordt op concerns. Nu kunnen zorgverzekeringsconcerns hun risicodragers gebruiken om verschillende premies te rekenen voor gelijke polissen, aldus de toezichthouder.

Risicoverevening

De toezichthouder waarschuwt in de monitor ook voor de manier waarop risicoverevening nu wordt bepaald. Die methode brengt het risico met zich mee dat het voor verzekeraars loont om te sturen op winstgevende groepen verzekerden. Om het risico op ongewenste selectie te beperken pleit de NZa ervoor de risicoverevening steeds te verbeteren en naar nieuwe methoden te zoeken om voorspelbare winsten en verliezen zo veel mogelijk te beperken.

Onderzoek naar directe marketing op social media

De Zorgautoriteit kondigt bovendien aan onderzoek te gaan doen naar de gevolgen van directe marketing via bijvoorbeeld social media. Mogelijk is dit voor verzekeraars een effectieve manier om te sturen op hun populatie. De NZa noemt het onwenselijk als op verzekerdenkenmerken wordt gestuurd. Dat tast de solidariteit aan. De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar van 2020 verwacht.

Reageer op dit artikel