nieuws

SCF Benelux krijgt miljoenenboete voor overtreding kredietregels

Branche 716

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan Santander Consumer Finance Benelux (SCF Benelux) een bestuurlijke boete van €1.125.000 opgelegd voor overtreding van consumptiefkredietregels.

SCF Benelux krijgt miljoenenboete voor overtreding kredietregels

SCF Benelux biedt consumenten diverse vormen van financiering aan, zoals doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. De AFM onderzocht dertig klantdossiers van SCF Benelux in het kader van haar toezicht op verantwoorde kredietverstrekking.

Overkreditering

Geconstateerd is dat in drie dossiers onvoldoende informatie is ingewonnen over de financiële positie van de klant. In zeven dossiers is aan klanten een krediet verstrekt terwijl dat onverantwoord was. Daardoor was sprake van overkreditering.

Levensonderhoud

Het voorkomen van overkreditering is één van de prioriteiten van de AFM. Van belang is volgens haar dat kredietnemers na het betalen van rente en aflossing van een lening voldoende overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien en de vaste lasten te kunnen blijven betalen.

Nibud

Omdat de lasten van een krediet iedere maand terugkomen en gebaseerd zijn op de minimumvoorbeeldbegrotingen van het Nibud, hebben ook relatief kleine bedragen grote invloed op het financieel welzijn van de consument, stelt de AFM. Die vindt het daarom belangrijk dat kredietverstrekkers zorgvuldig kijken naar de financiële situatie van de klant om te bepalen of een krediet verantwoord kan worden verstrekt.

‘Passende boete’

De AFM vindt een boete van €1.125.000 in dit geval passend. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de AFM het basisbedrag van €2.000.000 verlaagd. Daarbij heeft zij rekening gehouden met een verminderde mate van verwijtbaarheid, de coöperatieve opstelling van SCF Benelux en de getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen. Het besluit van de AFM kan nog ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Reageer op dit artikel