nieuws

NZa: verzekeraars moeten stap zetten voor verbetering contractering wijkverpleging

Branche 508

Zorgverzekeraars én zorgaanbieders kunnen stappen zetten om de contractering in de wijkverpleging te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de reden dat verzekeraars en aanbieders geen contract sluiten.

NZa: verzekeraars moeten stap zetten voor verbetering contractering wijkverpleging

Een van de redenen is dat aanbieders niet altijd goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen in de sector. Daar kunnen de aanbieders zelf, maar ook verzekeraars zich voor inzetten, meent de zorgautoriteit.

Kwaliteit

De omvang van ongecontracteerde zorg blijft een punt van zorg, vindt de NZa. “Dat betekent dat verzekeraars en aanbieders dan geen afspraken maken over de kwaliteit van de zorg en bijvoorbeeld de aanpak van wachttijden”, aldus de NZa. “Cliënten die naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaan moeten mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Brancheorganisaties van aanbieders en verzekeraars hebben in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging afgesproken om ongecontracteerde zorg terug te dringen.”

Omzetplafond

Aanbieders die hebben deelgenomen aan het NZa-onderzoek vinden het omzetplafond dat de verzekeraar biedt te laag. Verzekeraars noemen het aanbod als struikelblok. Zij zeggen dat aanbieders niet voldoende zorg of onvoldoende innovatieve zorg bieden.

Wet- en regelgeving

Aanbieders moeten volgens de onderzoekers beter op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen in de sector en de wet- en regelgeving. Maar ook van de afspraken die hun brancheorganisaties maken. Verzekeraars kunnen aanbieders beter informeren door bijvoorbeeld regiobijeenkomsten te organiseren en uit te leggen wat zij onder innovatieve zorg verstaan. Daarnaast komen er in de wijkverpleging veel nieuwe aanbieders bij. Verzekeraars zijn niet verplicht met aanbieders een contract te sluiten. Signalen over mogelijke fraude zijn een goede reden om dat niet te doen, vinden de onderzoekers.

Reageer op dit artikel