nieuws

Zomerserie (10) – Erik Mulder (CDFD): ‘Markt kan zich vinden in vakbekwaamheidsbouwwerk’

Branche 878

Geen wekker, geen stropdas, geen files. De rust van de zomervakantie is een uitstekend moment voor reflectie. Hoe kijkt de sector terug op de eerste helft van 2019? Vijf weken lang stelt AM elke dag zeven vragen aan een branchegenoot. Hoofd stafbureau Erik Mulder van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is trots op de werking van het Wft-bouwwerk. “De beroepskwalificatiestructuur is voldoende herkenbaar.”

Zomerserie (10) – Erik Mulder (CDFD): ‘Markt kan zich vinden in vakbekwaamheidsbouwwerk’

Welke vakantiebestemming kun je iedereen aanraden?
“Een paar jaar geleden heb ik met mijn gezin Namibië bezocht. Het is een land van ruimte, rust en vrijheid. Er zijn overweldigende woestijnlandschappen en heel veel wilde dieren. Het land is ongeveer even groot als Turkije maar er wonen amper twee miljoen inwoners. We hebben het land met een gehuurde terreinwagen verkend omdat er nauwelijks verharde wegen zijn. ’s Nachts sliepen we in tentjes op het dak van de wagen bij temperaturen die daalden tot het vriespunt, terwijl het overdag ruim boven de 20 graden was. Hoogtepunt was de zware tocht naar de Cunene rivier die de grens met Angola vormt. Een fantastische off-road track.”

Gaat je telefoon helemaal uit op vakantie, of laat je stiekem je werkmail binnenlopen?
 “Op vakantie bezoek ik regelmatig gebieden waar niet altijd ‘bereik’ is. In Namibië was er buiten de paar steden geen netwerk voor mobiele telefonie. Lekker rustig! Maar gelukkig heb ik uitstekende collega’s die goed in staat zijn hun werkzaamheden uit te voeren als ik er meerdere weken niet ben. Ze weten dat ik, indien mogelijk, regelmatig online ben om te checken of er incidenten zijn bij de examenconstructie of de examenafname. Gelukkig is dit zelden aan de orde geweest.”

Wat was de meest memorabele gebeurtenis van het afgelopen halfjaar?
“Per 1 april 2019 is het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) gewijzigd. De minister van Financiën heeft hiermee het advies van het CDFD doorgevoerd.

Ons advies was:
1. de term ‘adviseur’ bij de beroepskwalificatie ‘adviseur Basis’ in het BGfo te schrappen en uitsluitend van de module Basis te spreken;
2. het onderwerp doorbeleggen bij expiratie-uitkering onder te brengen bij de module Pensioen;
3. de module Hypothecair Krediet uit te breiden met een aantal eind- en toetstermen van de module Consumptief Krediet zodanig dat de adviseur hypothecair krediet tevens kan adviseren over  consumptieve kredieten;
4. kredietverzekeringen onder de Vrijstellingsregeling Wft te brengen voor diegenen die uitsluitend in deze verzekeringen adviseren.

Dit traject startte in het voorjaar van 2017 met onderzoek door Ecorys en heeft dus ruim twee jaar in beslag genomen. Uit het onderzoek bleek dat de markt zich grotendeels kan vinden in de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Er kwamen geen grote weeffouten naar voren en de beroepskwalificatiestructuur is voldoende herkenbaar.”

De intrinsieke waarde van een diploma was voor de doorsnee klant of werkgever onduidelijk

Welke ontwikkeling in de branche moeten we de komende tijd in de gaten houden?
“Ik denk dat robotisering en artificial intelligence een toenemende impact krijgen op de relatie van de financieel adviseur met zijn klant. Dit geldt voor alle onderdelen van het adviesproces. De rol van de adviseur zal in de oriëntatiefase bijvoorbeeld kleiner worden doordat de klant zich meer online oriënteert en communiceert via chatbots. In de inventarisatiefase zullen steeds meer gegevens geautomatiseerd worden verwerkt. Ook is voorstelbaar dat een adviseur zijn advies niet meer zelf genereert, maar zorgt voor menselijke vertaling van een roboadvies. De zelfredzaamheid van de klant zal er groter door worden, al denk ik dat veel mensen behoefte houden aan een adviseur. Het betreft immers beslissingen waarvan de gevolgen zich vaak pas op langere termijn manifesteren.”

Ligt het CDFD qua doelen in 2019 op schema?
“Ja, het CDFD werkt daarvoor met een vaste jaarcyclus. Het hele jaar door vindt het beheer van de initiële Wft-examens plaats. In het eerste kwartaal van het kalenderjaar ligt het zwaartepunt op de constructie van de PE-examens die vanaf 1 april gereed moeten zijn. Alle geselecteerde ontwikkelingen worden dan door onze item-auteurs verwerkt in examenvragen. Vervolgens worden allerlei kwaliteitschecks uitgevoerd voordat de vragen opgenomen worden in onze centrale examenbank. Kort na 1 april beginnen we alweer met de voorbereidingen voor het volgende PE-jaar.”

Op welk resultaat ben je trots?
“Voor 2014 was sprake van een gefragmenteerd systeem, bestaande uit een veelheid van examens, samengesteld en uitgevoerd door diverse partijen. De intrinsieke waarde van een diploma was voor de doorsnee klant of werkgever onduidelijk. Ik ben er trots op dat er vijf jaar na de introductie van het huidige stelsel ruim 78.000 adviesbevoegde financieel adviseurs zijn. Zij zijn gezamenlijk in het bezit van ruim 181.000 Wft-diploma’s. Deze diploma’s zijn behaald via uniforme examens waarvan de kwaliteit is geborgd door het CDFD. De betrokken adviseurs zijn aantoonbaar vakbekwaam en kunnen de consument van geschikt advies voorzien.”

Wat moet bovenaan de agenda staan als de politici terugkomen van het zomerreces?
“Welke concrete stappen gaan we wanneer zetten voor de omslag naar duurzame, betrouwbare en beschikbare energie?”

Claim nu uw zomerkorting op am:events

Twee tips waarmee u deze zomer ticketkorting kunt claimen op am:events!

Tip 1: op 17 september is het het event am:innosurance. Dit is hét innovatiecongres voor de verzekeringsmarkt waar volop inspiratie van buiten de branche én van buiten ons continent naar binnen wordt gehaald. Op het podium staan onder anderen vertegenwoordigers van Bol.com, De Persgroep en de Zuid-Afrikaanse verzekeraar Discovery.
Download deze zomer de am:bundel over innovatie en ontvang een speciale kortingscode voor dit event.

Tip 2: op 26 november is het tijd voor de Nederlands grootste verzekeringsbranchedag, de am:dag, locatie: Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tot en met 7 september boekt u dit event tegen speciaal tarief (vroegboekkorting), tickets: www.amdag.nl
Reserveer nu uw stoel en wees gegarandeerd van ontmoetingen met inspirerende sprekers én gelijkgestemden uit de verzekeringsbranche.

Reageer op dit artikel