nieuws

Volksbank krimpt in hypotheken en verwacht verdere terugloop in personeel

Branche 1979

De Volksbank is tevreden met de resultaten over het eerste halfjaar. De bank die prat gaat op de missie ‘bankieren met de menselijke maat’, groeide in de kernactiviteiten betalen en sparen, maar kromp in hypotheken. Door lagere rente-inkomsten daalden de totale baten licht tot van 480 tot 471 miljoen euro. Omdat de bank wist te besparen op personeel en andere activiteiten, werd er wel meer winst gemaakt.

Volksbank krimpt in hypotheken en verwacht verdere terugloop in personeel

Het marktaandeel in nieuwe hypotheken bij de labels van de Volksbank (SNS, ASN, RegioBank en BLG Wonen), kwam uit op 6,6 procent, tegenover 7,2 procent in heel 2018. De nieuwe hypotheekproductie nam daardoor ook iets af, van 2,9 miljard euro in het eerste halfjaar van 2018, tot 2,8 miljard nu. De totale hypotheekportefeuille groeide wel licht, tot 48,5 miljard. Een plus van 1,2 miljard.

Renteklimaat

“De druk op onze baten die uitgaat van het blijvend lage renteklimaat betekent dat de vereenvoudiging en verbetering van onze bedrijfsvoering een essentieel element blijft binnen onze strategie”, zegt ceo Maurice Oostendorp in een toelichting op de cijfers. De directievoorzitter verwacht dat het aantal medewerkers door verbeterde processen. structureel zal afnemen.

Externe krachten

“Omgerekend naar fte’s betreft dit ten opzichte van 2016 een reductie van 800 à 900. Tot nu toe hebben we een daling van 312 fte gerealiseerd, waarvan 104 in de eerste helft van 2019”, zegt Oostendorp, die benadrukt dat voor het eerst sinds 2016 vooral externe medewerkers worden afgestoten. De totale personeelskosten daalden met 14 miljoen euro, waarvan 7 miljoen door lagere reorganisatielasten.

Privatisering

De Volksbank is momenteel nog steeds in handen van de staat. Doelstelling van de overheid is om de bank op termijn te privatiseren, maar in november concludeerde minister van Financiën Wopke Hoekstra nog dat het daarvoor te vroeg is. Vooral op het gebied van kostenreductie bleef de bank achter bij de doelstellingen. De Volksbank verwacht in de tweede helft van 2019 opnieuw een voortgangsreportage ter beoordeling van een eventuele privatisering.

Reageer op dit artikel