nieuws

Resultaat Aegon lager door prestaties in VS, kapitaalbuffers fors gekrompen

Branche 2247

Hoewel de winstgevendheid van Aegon fors toenam, daalde het onderliggend resultaat in het afgelopen halfjaar met 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winstplus van 26 procent is voornamelijk toe te schrijven aan het incasseren van een eenmalige last vorig jaar. Dat het onderliggend resultaat daalde, is volgens Aegon vooral te wijten aan slechtere prestaties in de Verenigde Staten en investeringen. De solvabiliteit van Aegon Nederland is in elkaar gezakt.

Resultaat Aegon lager door prestaties in VS, kapitaalbuffers fors gekrompen

De winst van Aegon steeg van 491 miljoen euro vorig jaar tot 618 miljoen euro nu. Het onderliggend resultaat zakte van 1.064 miljoen tot 1.010 miljoen euro. Vertrekkend topman Alex Wynaendts zegt daarover:  “Het onderliggend resultaat is licht gedaald door lagere fee inkomsten in de VS en door investeringen in groei, en verbetering van contact met onze klanten.”

Turbulent halfjaar

De kapitaalbuffer van het Aegon-concern zakte tot 197 procent. Dat was 211 procent eind 2018. De solvabiliteit van Aegon Nederland is zorgelijker. Die zakte van 190 procent vorig jaar naar 152 procent nu. Aegon zegt mogelijkheden te onderzoeken om dat te verbeteren. Toen de solvabiliteit van de Nederlandse tak in 2017 137 procent bedroeg, moest er een kapitaalinjectie vanuit het moederbedrijf komen van 1 miljard euro.

Wynaendts focust liever op de solvabiliteit van de groep. “In een turbulent eerste halfjaar hadden marktontwikkelingen een negatief effect op de kapitaalpositie van Aegon Nederland. Toch hebben wij als groep een sterke solvabiliteitspositie behouden, omdat ons renterisicoafdekkingsprogramma’s ons goed hebben beschermd tegen de dalende rente.”

Pensioenplannen VS

In zijn laatste jaar bij de verzekeraar wil Wynaendts zich gaan richten op uitbreiding van het aantal nieuwe klanten en behoud van bestaande klanten. “Het is bemoedigend om te zien dat de verkoop van nieuwe pensioenplannen in de Verenigde Staten significant is gestegen en dat de bruto-stortingen vrijwel overal zijn toegenomen.”

Reageer op dit artikel