nieuws

Omzet vervangt fte als maatstaf toezichtkosten adviseur

Branche 5694

De AFM gaat de kosten van doorlopend toezicht niet meer berekenen aan de hand van het aantal werkzame personen. Vanaf 2020 is omzet de maatstaf voor de toezichtkosten. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën in het besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Bbft) 2019.

Omzet vervangt fte als maatstaf toezichtkosten adviseur

Volgens de minister doet de maatstaf ‘aantal werkzame personen’ voor de toezichtcategorie adviseurs en bemiddelaars geen recht meer aan de omvang en draagkracht van adviseurs. “Dit houdt onder meer verband met technologische ontwikkelingen en de wijze waarop advies en bemiddeling plaatsvindt. Daarom is de huidige maatstaf vervangen door ‘omzet’. Omzet geeft voor deze categorie een beter beeld van de activiteiten”, aldus Hoekstra in het wijzigingsbesluit.

Daling in bijdrage kosten

Het besluit leidt volgens de bewindsman niet tot aanpassingen in de verhouding van de kostendoorberekening. Eerder dit jaar werd al bekend dat de bijdrage aan de toezichtkosten van adviseurs en bemiddelaars daalt van 14,4% naar 13,4%.

Internetconsultatie

In totaal worden de maatstaven van vijf toezichtcategorieën aangepast. Ook de kosten voor de categorieën ‘beleggingsondernemingen eigen rekening’, ‘financiële infrastructuur’, ‘beleggingsondernemingen’ en ‘betaalinstellingen’ worden straks op een andere manier berekend.

De bewindsman heeft zijn besluit tot wijziging aan de markt voorgelegd in een internetconsultatie. Marktpartijen kunnen tot 14 september reageren op het plan.

Reageer op dit artikel