nieuws

NZa: VGZ, CZ en DSW overtreden regels zorginkoop

Branche 1366

VGZ, CZ en DSW hebben een tik over de vingers gekregen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgverzekeraars krijgen een waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

NZa: VGZ, CZ en DSW overtreden regels zorginkoop

De overtredingen kwamen aan het licht na meldingen en handhavingsverzoeken. Uit onderzoek van de NZa is gebleken dat deze verzekeraars een of meer wijzigingen in het zorginkoopproces niet tijdig en niet op de juiste manier bekend hebben gemaakt.

Zorginkoopproces

De NZa heeft meermalen vastgesteld dat verschillende verzekeraars de regeling transparantie zorginkoopproces overtreden. De NZa heeft daarnaast nog een aantal zaken in onderzoek. De zorgautoriteit vindt de overtredingen zorgelijk, “omdat een transparant zorginkoopproces een belangrijke voorwaarde is om te komen tot goede zorginkoop voor consumenten”.

Harder optreden

De NZa is van plan om in het huidige zorginkoopseizoen harder op te treden tegen overtredingen van de regeling. Door verzekeraars met naam en toenaam te noemen, wil de NZa onder meer andere zorgverzekeraars waarschuwen.

Reageer op dit artikel