nieuws

NGFS zet nieuwe stap in beoordelen klimaatrisico’s financiële sector

Branche 423

Het Network for Greening the Financial System (NGFS) heeft een technische aanvulling gepubliceerd op het in april verschenen NGFS-rapport om de transitie naar een duurzame economie te bespoedigen. Bij het netwerk zijn de centrale banken en toezichthouders van tientallen anden aangesloten.

NGFS zet nieuwe stap in beoordelen klimaatrisico’s financiële sector

Het netwerk vindt het van belang dat ook de financiële sector zich inzet om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, omdat klimaatverandering een bedreiging is voor het financiële stelsel. “Inzicht in de invloed van klimaatverandering op de macro-economie en het financiële systeem is een noodzakelijke eerste stap bij centrale banken en toezichthouders om de relevantie van klimaatverandering voor hun mandaat te beoordelen”, zegt Sarah Breeden van de Bank of England en voorzitter van de NGFS Macrofinancial Workstream.

Klimaatrisico’s

Ze stelt dat het technische rapport een belangrijke stap in die richting, omdat daarmee manieren kunnen worden geïdentificeerd om beter te kwantificeren en om de impact van klimaatgerelateerde risico’s op de economie en op financiële stabiliteit te beoordelen. De aanvulling bevat ook een menu met opties voor centrale banken en toezichthouders om de risico’s te beoordelen.

Aanvullingen

In de toekomst is het NGFS van plan om aanvullende technische documenten te publiceren om centrale banken en toezichthouders beter uit te rusten met geschikte hulpmiddelen en methoden om klimaatrisico’s in het financiële systeem te identificeren, te kwantificeren en te verminderen.

Onderzoeksnetwerken

De NGFS is in 2017 gelanceerd en groeide sindsdien van 8 naar 42 leden en 8 waarnemers. De NGFS is ook betrokken bij twee onderzoeksnetwerken: Grasfi (Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment) en Inspire (Internationaal netwerk voor inzichten in duurzaam financieel beleid, onderzoek en uitwisseling).

Aanbevelingen

In april deed het netwerk een aantal aanbevelingen, zoals de noodzaak klimaatgerelateerde risico’s te integreren in het toezicht op de financiële stabiliteit en in microprudentieel toezicht en het verankeren van duurzaamheidsfactoren in het eigen portefeuillebeheer. Het dichten van de datakloof en het vergroten van het bewustzijn, de intellectuele slagkracht en het bevorderen van technische assistentie en kennisdeling zijn andere aanbevelingen.

Reageer op dit artikel