nieuws

Nederlands en Iers verbond pleiten voor proportioneel pakket Solvency II

Branche 755

Voor kleine en middelgrote verzekeraars met een premie-inkomen tussen de € 10 en 50 miljoen moeten de nalevings-, en rapportagelasten binnen het Europese Solvency II-toezichtskader omlaag. Hiervoor pleiten het Verbond van Verzekeraars en Insurance Ireland in het kader van de herziening van de Solvency II-richtlijn die in 2020 begint.

Nederlands en Iers verbond pleiten voor proportioneel pakket Solvency II

Beide brancheorganisaties verwachten dat het voorgestelde pakket aan maatregelen voor meer proportionaliteit zorgt in de onevenredig grote administratieve belasting en nalevingsglasten waar nu ongeveer de helft van de kleine en middelgrote Nederlandse en Ierse verzekeraars onder gebukt gaat.

Toezichtskader

“De kapitaalvereisten van de Solvency II-richtlijn veranderen niet met dit voorstel”, benadrukt algemeen directeur Richard Weurding van het verbond. “Het toezichtskader blijft hetzelfde, alleen de rapportage-eisen en administratieve lasten worden proportioneler. Dit betekent bijvoorbeeld dat het onder bepaalde voorwaarden niet langer verplicht is een actuaris in huis te hebben – die schaars en daardoor duur zijn – en de eisen aan het jaarlijkse Solvency and Financial Condition Report lichter zijn”, licht Weurding toe.

Risicoprofielen

Kevin Thompson, directeur van Insurance Ireland, voegt daaraan toe dat dit voorstel “de noodzaak erkent van passend toezicht op verzekeraars met verschillende risicoprofielen, terwijl ze adequate bescherming bieden aan polishouders”. Volgens hem hebben niet alleen kleine en middelgrote verzekeraars baat bij een Europese en consistente toepassing. “Het proportioneel toepassen van Solvency II is in het belang van zowel consumenten als de interne EU-markt voor verzekeringen.”

Individuele verzekeraar

Het voorgestelde pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de nalevingslasten beter passen bij de aard, omvang en complexiteit van de individuele verzekeraar, menen de twee verbonden. Het zorgt er bovendien voor dat InsurTech start-ups met innovatieve businessmodellen beter in staat zijn actief te worden op de Europese verzekeringsmarkt. Door de maatregelen op te nemen in de Solvency II-richtlijn, geldt het meer proportionele rapportageregime voor alle kleine en middelgrote Europese verzekeraars. Het pakket geldt alleen voor verzekeraars die geen ingewikkelde verzekeringen aanbieden. Voor maatschappijen met dergelijke producten, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen, geldt het volledige Solvency II-regime.

Proportionaliteit

Het Nederlandse en Ierse verbond hebben het pakket aan maatregelen voorgelegd aan onder meer de Europese toezichtautoriteit voor verzekeraars (EIOPA) die de Europese Commissie (EC) adviseert over de herziening van de Solvency II-richtlijn, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën. De EC heeft EIOPA uitdrukkelijk gevraagd in het advies ook aandacht te geven aan het thema proportionaliteit.

Reageer op dit artikel