nieuws

Miljoenen voor vernieuwing rechtsbijstand

Branche 1205

Het kabinet maakt € 10 miljoen vrij om vernieuwende initiatieven uit de praktijk van de rechtsbijstand financieel te ondersteunen. Dat schrijft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. De brief bevat een uitvoeringsplan voor de stelselherziening.

Miljoenen voor vernieuwing rechtsbijstand

Eind vorig jaar maakte de minister al duidelijk dat het nieuwe rechtsbijstandstelsel moet voorzien in een poortwachter die beslist of iemand recht heeft op een gesubsidieerde advocaat. Tevens is het de bedoeling dat geschillen snel en laagdrempelig worden opgelost. Het stelstel voor rechtsbijstand is aan herziening toe, omdat de kosten te hoog zijn en degenen die juridische hulp nodig hebben nu niet altijd even goed geholpen worden.

Geschillen oplossen

Voordat het nieuwe stelsel praktijk wordt, worden in de pilotfase, die in het najaar van start, initiatieven ondersteund om nieuwe werkwijzen te stimuleren die geschillen moeten oplossen. De Raad voor Rechtsbijstand neemt het voortouw om samen met onder meer het Verbond voor Verzekeraars en de rechtspraak oplossingen aan te dragen die passen bij veelvoorkomende juridische problemen.

Echtscheidingszaken

Hierbij wordt voorrang gegeven aan proefprojecten die tot doel hebben om in rechtsgebieden waar de vergoedingen het meest achterblijven, zoals bij echtscheidingszaken, te stimuleren. “Op deze manier kunnen dienstverleners, waaronder sociale advocaten, op korte termijn iets merken van de ingezette beweging”, aldus Dekker in zijn brief aan de Kamer.

Verzekeraars

Nieuw is dat in de toekomst wordt gewerkt met rechtshulppakketten. “De indruk is ontstaan dat verzekeraars de belangrijkste aanbieders zijn in de toekomst. Dit is nadrukkelijk niet mijn bedoeling. Kritiek op onderdelen van het huidige stelsel betekent dan ook niet kritiek op het handelen van individuele advocaten of op de sociale advocatuur als geheel. In het nieuwe stelsel wordt ongeveer driekwart van de rechtsbijstandszaken door een advocaat gedaan. Bij veelvoorkomende problemen worden de werkzaamheden eenduidig beschreven en geldt een vooraf vastgesteld integraal tarief.”

Online wegwijzer

Ook wordt een online wegwijzer te ontwikkeld, die rechtzoekenden klantvriendelijke, betrouwbare en deskundige online ondersteuning biedt bij het kiezen van de meest passende hulp, meldt Dekker is het uitvoeringsplan. “De tool is bedoeld als keuzehulp voor zelfredzame rechtzoekenden en kan ondersteuning bieden voor hulpverleners in gesprek met minder zelfredzame rechtzoekenden.”

Strafrecht

In het uitvoeringsplan ligt de focus op strafrecht, omdat in strafrechtzaken toevoegingen veelvuldig voorkomen. “Maatregelen rond strafrecht hebben dus veel impact en kunnen significant meer bijdragen aan doelmatigheidswinst dan mogelijk is binnen andere zaakscategorieën.”

Reageer op dit artikel