nieuws

Financiële sector verbindt zich aan klimaatakkoord: ‘Vrijwillig, maar niet vrijblijvend’

Branche 871

In Den Haag hebben vier branchekoepels zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord en de klimaatdoelen van Parijs. Namens het Verbond tekende Willem van Duin en namens de Pensioenfederatie zette Shaktie Rambaran Mishre haar handtekening. Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels prees de sector voor de voortvarendheid waarmee de handschoen is opgepakt, maar waarschuwde ook: de verbintenis is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Financiële sector verbindt zich aan klimaatakkoord: ‘Vrijwillig, maar niet vrijblijvend’

Volgens Nijpels was het belangrijk om te onderstrepen dat de sector zich niet onder dwang gecommitteerd heeft. Hij sprak de zaal toe: “U heeft geen CO2-reductie opgelegd gekregen vanuit het regeerakkoord, maar u heeft vrijwillig gekozen om mee te doen.” De ondertekenaars dienen zich echter wel aan de afspraken te houden. Dat betekent al in 2020 inzicht geven in de klimaatimpact van hun investeringen en in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan vermindering van de uitstoot.

Golf

Dat de financiële sector daarbij voorop wil lopen, kan volgens Nijpels een bepalende invloed hebben. Alle vijftig partijen die het akkoord ondertekenden, vertegenwoordigen samen zo’n 3.000 miljard euro aan kapitaal. “Dat is gigantisch. Als die 3.000 miljard euro in beweging komt, dan slaat dat als een golf over Nederland heen. En degenen die nu nog wat angstig kijken naar wat er allemaal in dat klimaatakkoord staat, zullen in dezelfde golf worden meegenomen”, aldus Nijpels.

Klantcontact

Nijpels leidde ook de paneldiscussie tussen de vier voorzitters van de branchekoepels NVB, Verbond, Pensioenfederatie en Dufas. Aan NVB-voorzitter Chris Buijink vroeg hij hoe banken hun klanten kunnen beïnvloeden om te verduurzamen. Volgens Buijink is het antwoord simpelweg contact. “Bijvoorbeeld wanneer je het met klanten hebt over de hypotheek die ze willen nemen.” 

Banken dienen volgens hem daarom prikkels te geven om het daar over te hebben. “Elke bank maakt daarin zijn eigen keuzes om dat aantrekkelijker te maken. Door bijvoorbeeld een bouwdepot bij de hypotheek te betrekken waarmee je kunt verduurzamen”, zegt Buijink.

Stormen

Voor Achmea-bestuursvoorzitter Willem van Duin is de toewijding aan de klimaatdoelen evident. Van Duin bracht de zware voorjaarsstormen van vorig jaar in herinnering waarbij in een paar uur voor 600 miljoen euro schade werd aangericht. “We krijgen te maken met steeds extremer weer. Dat heeft ook een enorme impact op onze klanten”, zegt Van Duin.

Verantwoordelijkheid

Shaktie Rambaran Mishre van de Pensioenfederatie stipte aan dat de inzet om klimaatverandering tegen te gaan ook verwacht wordt door de deelnemers aan de pensioenfondsen. “Op het moment dat je zoveel geld van Nederlanders beheert en belegt, dan heb je  ook een verantwoordelijkheid om dat op een goede manier te doen. Een manier die niet alleen past bij de visie van het pensioenfonds, maar ook bij de visie van de deelnemers.”

Engagement

Als grootaandeelhouders kunnen de fondsen volgens haar ook veel bereiken. “Dat kunnen we door projecten te financieren met een positieve impact op het klimaat, maar ook door als aandeelhouder vervuilende bedrijven uit te sluiten. Of, en dat vind ik zelf het mooiste, door middel van engagement. Juist vanuit je grootaandeelhouderspositie het gesprek aangaan met die organisaties wat zij doen voor het klimaat.” 

Reageer op dit artikel