nieuws

Faillissement Cinjee nog altijd niet afgewikkeld; rechtbank velt finaal oordeel

Branche 3972

Het faillissement van financieel adviesbureau Cinjee in Sliedrecht is na acht jaar nog altijd niet afgewikkeld. Een laatste poging om zonder tussenkomst van de Rotterdamse rechtbank het faillissement te kunnen beëindigen is op niets uitgedraaid. Binnenkort staat daarom een zogeheten renvooiprocedure op de rol en is het finale oordeel aan de rechtbank.

Faillissement Cinjee nog altijd niet afgewikkeld; rechtbank velt finaal oordeel

Curator mr. Carl Hamm berichtte de schuldeisers enkele maanden geleden dat van uitdeling aan de zogeheten concurrente crediteuren geen sprake kon zijn, omdat de schuldenlast van € 39,5 miljoen te hoog is, terwijl de opbrengsten die daar tegenover staan nihil zijn.

Overeenstemming

Recent vond bij de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank op verzoek van de curator een besloten zitting plaats om tot overeenstemming te komen met de schuldeisers die een beroep hebben gedaan op pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud. Deze zitting heeft er niet toe geleid dat de schuldeisers afstand deden van hun rechten. Wanneer zij dat wel hadden gedaan kon het faillissement binnen afzienbare tijd worden afgewikkeld.

Renvooiprocedure

Een dergelijke zitting zorgt ervoor dat zonder tussenkomst van de rechtbank een akkoord wordt bereikt. De renvooiprocedure die nu nog openstaat heeft als nadeel voor de schuldeisers dat zij verplicht zijn een advocaat in te schakelen om hun belangen in de zaak te behartigen. In het geval van de schuldeisers in de zaak-Cinjee gaat het veelal om schuldeisers die gewoonweg geen advocaat kunnen betalen. In de renvooiprocedure is het finale oordeel aan de rechtbank.

Klachtprocedure

Woordvoerder Henk van der Tak van de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies zegt desgevraagd goede hoop te hebben dat de schuldeisers hun gelijk kunnen halen. Al verbaast het hem wel dat al op korte termijn een zitting bij de rechtbank gepland staat, terwijl er nog een klachtprocedure loopt. De stichting meent dat de curatoren grote fouten hebben gemaakt bij de afwikkeling van het faillissement en heeft zich hierover beklaagd bij de deken van de Rotterdamse rechtbank.

Vervolging curatoren

De rechter-commissaris zou zich medio juli over de klacht buigen; echter heeft Van der Tak om gezondheidsredenen om uitstel gevraagd en gekregen. De nieuwe zitting staat op 4 oktober op de rol. Van der Tak hoopt dat deze openbare zitting wordt bijgewoond door veel slachtoffers van adviesbureau Cinjee en andere sympathisanten. Met het klaagschrift wil de stichting bereiken dat de curatoren vervolgd worden.

Mismanagement

In 2011 ging adviesbureau Cinjee failliet als gevolg van mismanagement en overschatting; van strafbare feiten zou geen sprake zijn geweest. Het bedrijf heeft talloze particulieren ertoe bewogen geld te steken in het noodlijdende bedrijf. Ook kocht het bedrijf in de periode tussen 2008 en 2011 portefeuilles van tussenpersonen, maar zagen zij hun volledige verkoopprijs nooit terug. Een aantal van hen is nog vertegenwoordigd in de inmiddels flink uitgedunde stichting. De schuldeisers zijn van mening dat pandrecht gevestigd is op de Cinjee-portefeuilles.

Reageer op dit artikel