nieuws

AFM waarschuwt voor overtredingen bij inschakelen externe adviseurs

Branche 4123

De Autoriteit Financiële Markten constateert dat financiële ondernemingen soms gebruikmaken van freelancers of zzp’ers die volledig variabel worden beloond. Daarmee overtreden ze de wet, waarschuwt de toezichthouder.

AFM waarschuwt voor overtredingen bij inschakelen externe adviseurs

Volgens de Wft mogen mag de variabele beloning van een medewerker maximaal 20% zijn van zijn vaste beloning. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, maar de gemiddelde verhouding tussen vast en variabel loon van alle werknemers mag niet meer dan 20% bedragen. Ook mag de variabele beloning nooit hoger zijn dan de vaste beloning. Met name bij freelancers en zzp’ers wordt die regel niet altijd nageleefd, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat bijvoorbeeld om externe adviseurs die worden ingehuurd voor advies bij producten of diensten waarvoor geen expertise in huis is.

Alleen betaald door opdrachtgever

De AFM zegt te hebben gemerkt dat financiële ondernemingen soms hun extern ingehuurde zelfstandigen volledig variabel te belonen. Daarmee overtreden ze de wet. De toezichthouder kondigt aan hier tegen op te treden. Freelancers of zzp’ers mogen bovendien uitsluitend betaald worden door de opdrachtgever, niet door klanten, schrijft de AFM in een bericht waarin de voorwaarden op een rij zijn gezet.

Betrouwbaarheid vaststellen

De AFM benadrukt dat vergunninghoudende ondernemingen altijd zelf verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden die externe adviseurs namens hen verrichten. “Het is niet toegestaan dat freelancers of zzp’ers volledig zelfstandig werken onder de vergunning van de opdrachtgevende onderneming en dat deze onderneming hier geen controle over heeft”, aldus de toezichthouder.

Zelfstandigen moeten bovendien zelf over de benodigde diploma’s beschikken. Ondernemers moeten de betrouwbaarheid van de externen vaststellen middels in ieder geval een Verklaring Omtrent Gedrag en een faillissementscheck. Ook moet de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de vergunninghouder dekking bieden voor het werk van de ingeschakelde zzp’er.

Reageer op dit artikel